Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

DRZWI OTWARTE w KSP – 23 marca 2018 roku

Dyrektor i Grono Pedagogiczne Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości

serdecznie zapraszają

uczniów klas III gimnazjum wraz z Wychowawcami

do odwiedzin naszej szkoły

23 marca 2018 roku w godzinach między 9.00 a 12.00

podczas organizowanych w tym dniu

„DRZWI OTWARTYCH w KSP”

Podczas tego wydarzenia zaprezentujemy wszystkie zawody, w których kształcimy w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości. Uczniowie szkoły wraz z opiekunami zaprezentują również efekty swojej pozaszkolnej działalności.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!