Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Adaptacja historii Frankensteina z udziałem uczniów KSP

6 marca 2020 roku uczniowie naszej Szkoły z klas 3AKR, 3TE i 3TH wzięli udział w przedstawieniu teatralnym we Wrocławiu. Było to szczególne wydarzenie w Centrum Kultury Wrocław Zachód, ponieważ aktorzy pochodzili z TNT Theatre Britain i cały spektakl odbywał się w języku angielskim. Uczniowie mieli niebywałą okazję do podszkolenia swoich umiejętności w języku angielskim. Była to bardzo ciekawa adaptacja kultowej historii Frankensteina. Organizatorem i opiekunem wyjazdu była Pani Iwona Suchorzyńska.

Iwona Suchorzyńska