Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

JEDYNE TECHNIKUM POWIATU KŁODZKIEGO NOTOWANE W RANKINGU PERSPEKTYWY 2019

„Ciasto drożdżowe na różne sposoby” – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych

11 grudnia 2018 roku nauczycielki zawodu Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, pani Elżbieta Struk i pani Renata Tkaczyk, poprowadziły ostatnie już warsztaty tematyczne o nazwie „Ciasto drożdżowe na różne sposoby” dla przyszłych absolwentów szkoły podstawowej. Warsztaty były skierowane do uczniów, którzy chcieli zobaczyć, czym między innymi zajmuje się technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz. Uczestnicy warsztatów w praktyce zgłębiali tajemnice pierwszej kwalifikacji w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, a zarazem jedynej kwalifikacji w zawodzie kucharz, czyli Sporządzanie potraw i napojów. Przy okazji, podczas swojej pracy, mogli porozmawiać z nauczycielkami na temat teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych, których uczą się w KSP przyszli technicy żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharze.

Dzisiaj odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku oraz ze Szkoły Podstawowej z Krosnowic. Serdecznie dziękujemy za wizytę w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości.

Rafał Hankus