Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja czerwiec-lipiec 2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja czerwiec-lipiec 2018

Osoby, które nie zdały egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i chcą go poprawiać w sesji czerwiec-lipiec 2018 roku muszą do 16 lutego 2018 roku złożyć w pokoju 215 u wicedyrektora Bolesława Majerowicza stosowną deklarację.

Bolesław Majerowicz