Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Egzaminy poprawkowe w KSP – informacje dla zdających!

Egzaminy poprawkowe w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości (KSP) – ważne informacje dla zdających:

  1. Na egzamin poprawkowy w KSP może przyjść wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  2. Jeśli uczeń nie spełnia opisanych w punkcie 1. warunków, telefonicznie informuje o tym fakcie wicedyrektora Szkoły, Panią Sylwię Dajczer-Gałczyńską (nr telefonu 74 867 26 44). Podczas rozmowy telefonicznej uczniowi zostaną przekazane informacje, w jaki sposób zostanie rozwiązana jego sprawa.
  3. Wchodząc do Szkoły uczeń obowiązkowo zasłania usta i nos oraz dezynfekuje ręce (zaleca się również umycie rąk przez ucznia w jednej z toalet na pierwszym lud drugim piętrze budynku). Uczeń udaje się najkrótszą drogą do wyznaczonej na egzamin poprawkowy sali, a osłonę ust i nosa zdejmuje po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej.
  4. Przed egzaminem poprawkowym i po tym egzaminie uczniowie nie mogą się gromadzić na terenie Szkoły. W Szkole w miarę możliwości zachowują dystans między sobą oraz między sobą i pracownikami Szkoły.
  5. Uczeń posiada własne przybory potrzebne na egzaminie poprawkowym: obowiązkowo długopis oraz inne przybory, które mogą mu się przydać na egzaminie (na przykład na egzaminie z matematyki – linijka, cyrkiel, ołówek). Podczas egzaminu poprawkowego uczniowie nie wymieniają się przyborami między sobą.
  6. Uczeń nie zabiera ze sobą na egzamin poprawkowy niepotrzebnych przedmiotów.
  7. Przedmioty/sprzęt potrzebny/potrzebne do przeprowadzenia wybranych egzaminów poprawkowych zostaną wcześniej odpowiednio przygotowane przez pracowników KSP.
  8. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej na egzaminie poprawkowym, uczeń zostanie poinformowany, jakie czynności powinien podjąć w dalszej kolejności.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH W KŁODZKIEJ SZKOLE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W DNIACH OD 24 DO 26 SIERPNIA 2020 ROKU

przedstawia się następująco:   harmonogram_egz_pop (201,4 KiB, 0 hits).