Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Inauguracja roku szkolnego w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 02 września 2019 roku o godzinie 9.00 na placu apelowym przed głównym budynkiem szkoły.

Uczniowie klas pierwszych powinni znaleźć wychowawcę, który będzie stał z kartką z oznaczeniem klasy i zawodu.

Internat będzie czynny w poniedziałek 02 września 2019 roku od godziny 7.00.

Rafał Hankus – p.o. dyrektor szkoły