Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

JEDYNE TECHNIKUM POWIATU KŁODZKIEGO NOTOWANE W RANKINGU PERSPEKTYWY 2019

Informacja na temat strajku w KSP (aktualizacja 14.04.2019r.)

Na poniedziałek (15 kwietnia 2019 roku) planuję organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Bardzo proszę, by uczniowie, którzy chcą skorzystać z tych zajęć zgłaszali się do sekretariatu dyrektora szkoły.

Zakładam również realizację części zajęć lekcyjnych, ale o tym, jakie to będą zajęcia będę wiedział jutro około 8.00. Stosowną informację umieszczę w szkolnej gablocie (tam, gdzie zwykle są umieszczane zastępstwa za nieobecnych nauczycieli).

p.o. dyrektor KSP mgr Rafał Hankus