Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Konkurs dla uzdolnionych uczniów KSP – „TALENCIARZE”