Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Listy kandydatów przyjętych do KSP

Na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952 i 1111),

dyrektor Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości (KSP) publikuje listy kandydatów przyjętych do Szkoły.

LISTY PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  • technik ekonomista:   T_ekon.p. (584,7 KiB, 0 hits),
  • technik hotelarstwa:   T_hote.p. (586,3 KiB, 0 hits),
  • technik informatyk:   T_info.p. (592,7 KiB, 0 hits),
  • technik pojazdów samochodowych:   T_poja._samo.p. (773,0 KiB, 0 hits),
  • technik programista:   T_prog.p. (597,9 KiB, 0 hits),
  • technik reklamy:   T_rekl.p. (592,4 KiB, 0 hits),
  • technik żywienia i usług gastronomicznych:   T_żywi._i_usług_gast.p. (777,8 KiB, 0 hits),
  • oddział dla pracowników młodocianych (tzw. oddział wielozawodowy, będą utworzone dwie równoległe klasy):   SB_I_S_prac._młod.p. (783,2 KiB, 0 hits).

 

Rafał Hankus – dyrektor KSP