Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

MATURA 2020 – ważne informacje!!!

11 sierpnia, czyli dzisiaj, do szkoły dotarły wyniki egzaminów maturalnych. Proszę nie zwlekać z odbieraniem świadectw dojrzałości  lub zaświadczeń o zdanych egzaminach, ponieważ tylko w dniach 11 – 14 sierpnia (do piątku) można składać oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Możliwość zdawania egzaminu w terminie poprawkowym mają ci absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (w tym roku: j. polski; matematyka; j. obcy oraz przedmiot dodatkowy – egzaminy pisemne) i z j. polskiego lub z matematyki, lub z języka obcego uzyskali mniej niż 30% możliwych punktów.

Świadectwa i zaświadczenia odbieramy osobiście w sekretariacie szkoły, z zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczki lub przyłbice, dezynfekcja rąk) i osobiście wypełniamy formularz dotyczący egzaminu w terminie poprawkowym. Oczywiście wyniki matury można sprawdzić na odległość, na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, posługując się swoim loginem i hasłem, ale na odległość odebrać świadectwa maturalnego się nie da.

Jeżeli z naprawdę istotnych powodów ktoś nie może we wskazanym powyżej terminie osobiście złożyć w szkole oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym, a jest zdecydowany przystąpić do ww. egzaminu, proszę do piątku (14 sierpnia) skontaktować się ze mną telefonicznie lub za pomocą e-maila (godz. 8:00 – 14:00).

Egzaminy w terminie poprawkowym odbędą się 8 września o godz. 14:00 (przed salą egzaminacyjną należy więc być odpowiednio wcześniej – godz. 13:30).  Wyniki egzaminów poprawkowych będą znane 30 września.

Szczegóły dotyczące egzaminów (sala, warunki sanitarne) zostaną opublikowane na stronie KSP na przełomie sierpnia i września, będą także dostępne w gablocie koło sali 208.

Ewentualne pytania proszę kierować na mój e-adres: wicedyrektor.ksp@onet.eu  

Andrzej Niemiec – wicedyrektor Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości