Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Odwołanie akcji krwiodawstwa w KSP

Pełnoletni uczniowie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości oraz pracownicy Szkoły, którzy chcieli oddać krew podczas akcji krwiodawstwa zaplanowanej w Szkole na 25 marca 2020 roku, proszeni są o zgłaszanie się do stacji krwiodawstwa w Kłodzku. Akcja w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości z powodu zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest odwołana.

Artur MADEJSKI