Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Odznaczenia i nagrody dla nauczycieli KSP z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14 października 2021 roku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Nauczyciele Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości zostali wyróżnieni za dotychczasową pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

 1. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:
  • Pani Teresa KLOC – nauczycielka informatyki oraz przedmiotów zawodowych,
  • Pan Marek SKÓRA – nauczyciel matematyki oraz przedmiotów zawodowych.
 2. Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty otrzymała Pani Beata STRYCHARZ – nauczycielka przedmiotów zawodowych, kierownik Centrum Kształcenia Zawodowego w Kłodzku.
 3. Medal za Długoletnią Służbę otrzymali:
  • Pan Andrzej BERNAT – Medal Złoty – nauczyciel języka polskiego,
  • Pani Ewa BERNAT – Medal Złoty – nauczycielka języka polskiego,
  • Pani Barbara LICHWA – Medal Złoty – nauczycielka języka angielskiego,
  • Pan Ryszard KLIMASZEWSKI – Medal Złoty – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości oraz przedmiotów zawodowych,
  • Pani Barbara HALIŃSKA – Medal Brązowy – nauczycielka matematyki,
  • Pani Magdalena KRZELOWSKA – Medal Brązowy – nauczycielka wychowania fizycznego,
  • Pan Mariusz LITWIŃSKI – Medal Brązowy – nauczyciel informatyki oraz przedmiotów zawodowych,
  • Pani Ilona PACZEŚNY – Medal Brązowy – nauczycielka podstaw przedsiębiorczości oraz przedmiotów zawodowych,
  • Pani Renata TKACZYK – Medal Brązowy – nauczycielka przedmiotów zawodowych.
 4. Nagrodę Starosty Powiatu Kłodzkiego otrzymali:
  • Pani Sylwia DAJCZER-GAŁCZYŃSKA – nauczycielka przedmiotów zawodowych, wicedyrektor Szkoły,
  • Pani Teresa KLOC – nauczycielka informatyki oraz przedmiotów zawodowych,
  • Pan Rafał HANKUS – dyrektor Szkoły.
 5. Nagrodę Specjalną Dyrektora Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości otrzymali:
  • Pani Barbara HALIŃSKA – nauczycielka matematyki,
  • Pani Dorota JABŁOŃSKA – nauczycielka języka angielskiego,
  • Pan Mariusz MORDARSKI – nauczyciel wychowania fizycznego,
  • Pani Marzena OLCZAK – nauczycielka przedmiotów zawodowych,
  • Pani Małgorzata PUCHALSKA – nauczycielka przedmiotów zawodowych,
  • Pani Bożena RAKUZY – nauczycielka języka angielskiego,
  • Pani Renata TKACZYK – nauczycielka przedmiotów zawodowych.

SERDECZNIE GRATULUJEMY WSZYSTKIM NAGRODZONYM!