Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Odznaczenia i nagrody dla nauczycieli KSP z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14 października 2020 roku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Nauczyciele Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości zostali wyróżnieni za dotychczasową pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

 1. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

  • Pani Elżbieta KRAWCZYK – nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze,

  • Pan MAREK KRÓLIKOWSKI – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa i przedmiotów zawodowych,

  • Pani Danuta ZAJĄCZKOWSKA – nauczycielka informatyki i przedmiotów zawodowych,

  • Pani Joanna ZIELIŃSKA-KOSTRZEWSKA – nauczycielka języka niemieckiego.

 2. Medal za Długoletnią Służbę otrzymali:

  • Pani Małgorzata KAZIMIERSKA – Medal Złoty – pedagog szkolny,

  • Pan Przemysław STUGLIKMedal Srebrny – nauczyciel informatyki i przedmiotów zawodowych,

  • Pani Mariola BILMedal Brązowy – nauczycielka przedmiotów zawodowych.

 3. Nagrodę Starosty Powiatu Kłodzkiego otrzymali:

  • Pani Andrzej NIEMIEC – nauczyciel języka polskiego, wicedyrektor Szkoły,

  • Pan Rafał HANKUS – dyrektor Szkoły.

 4. Nagrodę Specjalną Dyrektora Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości otrzymali:

  • Pan Ireneusz BASAJ – nauczyciel informatyki i przedmiotów zawodowych,

  • Pani Joanna BIESIADECKA – nauczycielka chemii, zastępca kierownika CKZ,

  • Pani Mariola BIL – nauczycielka przedmiotów zawodowych,

  • Pani Małgorzata KAZIMIERSKA – pedagog szkolny,

  • Pani Romualda MADEJSKA – nauczycielka matematyki,

  • Pani Renata TKACZYK – nauczycielka przedmiotów zawodowych.

SERDECZNIE GRATULUJEMY WSZYSTKIM NAGRODZONYM!