Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Oferta edukacyjna Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości na rok szkolny 2021/2022

Witamy Cię serdecznie na stronie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości.

Zanim zapoznasz się z ofertą edukacyjną największej w regionie szkoły ponadpodstawowej, przeczytaj proszę kilka poniższych informacji na temat Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości. Pomogą Ci one w podjęciu bardzo ważnej decyzji. Decyzji nie tylko o tym, jak będą wyglądały Twoje najbliższe lata, ale przede wszystkim jak będzie wyglądała Twoja przyszłość. Dlaczego zatem Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości jest najlepszym wyborem? Ponieważ:

 • doceniamy kreatywność, samodzielność, wytrwałość w dążeniu do celu;
 • uczniowie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości osiągają dobre wyniki na egzaminach maturalnych oraz wysokie wyniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;
 • kadra pedagogiczna Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości to nauczyciele z dużym doświadczeniem; większość nauczycieli posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego;
 • w szkole pracuje pedagog i psycholog, którzy każdego dnia służą swoją pomocą;
 • uczniowie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości będą brali udział w praktykach zawodowych za granicą, skorzystają z tego przywileju uczestnicząc w kolejnych edycjach projektu „EUROPEJSKIE KŁODZKO”, na który otrzymaliśmy Akredytację na lata 2021-2027 w programie ERASMUS+;
 • w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości realizujemy projekty: Szkoły Sukcesu Zawodowego, Razem dla Kształcenia Zawodowego w Powiecie Kłodzkim oraz Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów, których głównym celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów Szkoły poprzez realizację: płatnych staży, bezpłatnych kursów kwalifikacyjnych (np. prawo jazdy kategorii B), pozalekcyjnych zajęć specjalistycznych, kursów przygotowawczych do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz do egzaminów maturalnych, wycieczek zawodoznawczych;
 • w kolejnych latach szkolnych będziemy pozyskiwać środki na realizację kolejnych projektów edukacyjnych, które zapewnią gruntowne przygotowanie przyszłych absolwentów Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości na wejście na rynek pracy;
 • w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości działa modelarnia, a w niej koło zainteresowań pod nazwą „Robotyka KSP” – na tej płaszczyźnie działają uczniowie klas technikum – przyszli informatycy i programiści (projektujemy, budujemy i programujemy roboty);
 • współpracujemy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzującej wiedzę;
 • firma Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU objęła patronatem uczniów kształcących się w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej;
 • mamy podpisane umowy o praktyczną naukę zawodu z kilkudziesięcioma pracodawcami na powiatowym rynku pracy (na terenie kraju mamy również kilku takich pracodawców) – są to pracodawcy gwarantujący wysokie standardy nauki zawodu oraz w zdecydowanej większości przypadków dający możliwość odbycia stażu zawodowego, bądź zatrudnienia;
 • nauczyciele teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych stale podnoszą swoje kompetencje, biorąc na przykład udział w szkoleniach branżowych prowadzonych przez pracodawców na terenie całego Dolnego Śląska;   
 • corocznie organizujemy „Dzień przedsiębiorczości”, podczas którego uczniowie odbywają jednodniową wizytę w wybranym miejscu pracy;
 • w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości działa dziennik elektroniczny, a nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywa się na przyjaznej uczniom platformie TEAMS.

Ze szczegółami oferty edukacyjnej Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości zapoznasz się na stronie: pełna oferta KSP 21/22.

Rafał Hankus – dyrektor Szkoły