Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Ogólnopolski projekt „Lekcja o mediach”

W dniu 28 lutego 2018 roku uczniowie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie filmowym „Lekcja o mediach” realizowanym przez Centrum Edukacji Filmowej. Projekt uzyskał rekomendację rzeczoznawców MEN.

Program projektu:

  1. Lajk, hejt i globalna wioska.
  2. Jak odnaleźć się w internetowym świecie i zostać sławnym?
  3. Działania w sieci internetowej sprzeczne z prawem.
  4. Ochrona danych osobowych w Internecie.
  5. Social media a anonimowość.
  6. Internetowi twórcy i odbiorcy kultury.
  7. Film pt. „Życie to jest to” – reżyseria Alex de la Iglesia.

W projekcie uczestniczyło 370 uczniów z klas: 1 TI, 1 TJ, 2 TI, 2 TJ, 3 TI, 3 TJ, 4 TI, 4 TT, 4 TPS, 2 TPS, 2 TH, 3 TH, 1 TE, 2 TE, 1 TŻ, 2 TŻ, 3Ż, 3 TOR, 3 TAK oraz 16 nauczycieli. Projekt został zrealizowany dzięki zaangażowaniu nauczycieli polonistów z KSP.

Cele projektu: podniesienie świadomości młodzieży na temat roli Internetu we współczesnym świecie, uzmysłowienie zalet i zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, troska o ochronę danych osobowych i zachowanie prywatności w Internecie, rozwijanie umiejętności dokonywania selekcji informacji i ich krytycznej oceny, doskonalenie umiejętności odróżnienia krytyki od hejtu.    

opracowanie: mgr Andrzej Bernat – koordynator projektu w KSP