Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

JEDYNE TECHNIKUM POWIATU KŁODZKIEGO NOTOWANE W RANKINGU PERSPEKTYWY 2019

Organizacja pracy szkoły 25 kwietnia 2019 roku (aktualizacja)

25 kwietnia 2019 roku (czwartek) uczniowie poniższych klas będą odbywać następujące zajęcia dydaktyczne:

 • 1wzb – zajęcia praktyczne u pracodawców
 • 2wzb – lekcje 1 i 2
 • 3wza – zajęcia praktyczne u pracodawców
 • 2mpb – lekcje 1, 2 i 4
 • 3zm – zajęcia praktyczne
 • 1kub – lekcje 3 i 6
 • 2kub – lekcje 1, 2, 3 i 4
 • 3zku – zajęcia praktyczne (złączenie grup)
 • 1HOR (1TH) – lekcje 1, 2, 3, 4, 5 i 6
 • 1HOR (1TOR) – lekcje 1 i 2
 • 2AKR (2TAK) – lekcje 3, 4, 7 i 8
 • 2AKR (2TOR) – lekcje 7 i 8
 • 3AKR (3TAK) – lekcje 1, 2, 3 i 7
 • 3AKR (3TOR) – lekcja 7
 • 4AKR – odbędą się wszystkie lekcje
 • 1TE – lekcje 1, 2, 3, 4 i 5
 • 2TE – lekcje 4 i 5
 • 3TE – lekcje 1 i 2
 • 4TE – lekcje 3, 4 i 6
 • 2TH – lekcje 3 i 5
 • 3TSH (3TPS) – lekcje 3, 4, 5, 6 i 7
 • 3TSH (3TH) – lekcje 4 i 5
 • 4TH – lekcje 4, 5 i 6
 • 1TI – lekcje 1, 2, 4, 6 i 7
 • 2TI – lekcje 2, 3, 4 i 5
 • 3TI – lekcje 1, 4, 7 i 8
 • 4TI – lekcje 1, 2, 5, 6 i 7
 • 2TJ – lekcje 5, 6 i 7
 • 3TJ – lekcje 1, 4, 7 i 8
 • 4TJ – lekcje 1, 2 i 5
 • 1TPS – lekcje 6 i 7
 • 2TPS – lekcja 3
 • 4TPS – lekcje 2, 3, 5 i 6
 • 1TŻ – lekcje 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8
 • 2TŻ – lekcje 2, 3, 4 i 6
 • 3TŻ – lekcje 4 i 7
 • 4TŻ – lekcje 5, 6 i 7

Dla uczniów pozostałych klas, którzy pojawią się w szkole będę organizował zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej. Bardzo proszę, by ci uczniowie zgłaszali się do sekretariatu dyrektora szkoły.

Świetlica szkolna będzie dostępna dla uczniów podczas lekcji od 1 do 6.

p.o. dyrektor KSP mgr Rafał Hankus