Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

JEDYNE TECHNIKUM POWIATU KŁODZKIEGO NOTOWANE W RANKINGU PERSPEKTYWY 2019

Organizacja pracy szkoły 26 kwietnia 2019 roku

26 kwietnia 2019 roku (piątek) uczniowie poniższych klas będą odbywać następujące zajęcia dydaktyczne:

 • 1wzb – zajęcia praktyczne u pracodawców
 • 2wzb – lekcje 2, 3 i 4
 • 3wza – zajęcia praktyczne u pracodawców
 • 2mpb – lekcja 3
 • 3zm – lekcje 1, 2, 3, 5, 6 i 8
 • 1kub – zajęcia praktyczne
 • 2kub – lekcje 1, 2 i 3
 • 3zku – lekcje 3, 4, 6 i 8
 • 1HOR – lekcja 3
 • 2AKR (2TAK) – odbędą się wszystkie lekcje
 • 2AKR (2TOR) – lekcje 1, 2, 6, 7 i 8
 • 3AKR (3TAK) – lekcje 1, 2, 5, 6 i 7
 • 3AKR (3TOR) – lekcje 1 i 5
 • 1TE – lekcje 1, 2, 3, 5, 6 i 7
 • 2TE – lekcje 1, 6 i 7
 • 3TE – odbędą się wszystkie lekcje prócz 3
 • 2TH – lekcje 2, 5 i 6
 • 3TSH (3TPS) – lekcje 1, 4, 5, 6 i 7
 • 3TSH (3TH) – lekcja 1
 • 1TI – lekcje 1, 3, 4 i 5
 • 2TI – lekcje 1, 3 i 4
 • 3TI – lekcje 1, 2, 4, 5, 6 i 7
 • 2TJ – lekcje 2, 4, 5, 6 i 7
 • 3TJ – lekcje 1, 2, 3, 4 i 6
 • 1TPS – lekcje 3, 4 i 5
 • 2TPS – zajęcia praktyczne
 • 1TŻ – lekcje 5 i 6
 • 2TŻ – lekcje 4, 5, 6, 7 i 8
 • 3TŻ – lekcje 3 i 4

Dla uczniów pozostałych klas, którzy pojawią się w szkole będę organizował zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej. Bardzo proszę, by ci uczniowie zgłaszali się do sekretariatu dyrektora szkoły.

Świetlica szkolna będzie dostępna dla uczniów podczas lekcji od 1 do 6.

p.o. dyrektor KSP mgr Rafał Hankus