Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

JEDYNE TECHNIKUM POWIATU KŁODZKIEGO NOTOWANE W RANKINGU PERSPEKTYWY 2019

Ostatnie w tym roku warsztaty tematyczne dla uczniów szkół podstawowych

12 grudnia 2018 roku nauczyciele zawodu Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, pani Mariola Bil, pani Teresa Kloc, pan Ireneusz Basaj i pan Przemysław Stuglik, przeprowadzili kolejne, ostatnie już warsztaty tematyczne dla uczniów ósmych klas szkoły podstawowej. Odbyły się warsztaty:

  • „Cyfryzacja marzeń – z papieru na ekran komputera” – dla przyszłych techników organizacji reklamy oraz
  • „Złóż komputer” – dla przyszłych techników informatyków.

Nasi goście, prócz wykonywania zadań typowych dla technika organizacji reklamy i technika informatyka, mogli porozmawiać z nauczycielami na temat szkoły oraz przedmiotów zawodowych – zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Obejrzeli również pracownie, w których w przyszłości będą się kształcić oraz uzyskali informacje dotyczące zasad rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Kłodzku.

Serdecznie dziękujemy za wizytę w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości.

Rafał Hankus