Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

JEDYNE TECHNIKUM POWIATU KŁODZKIEGO NOTOWANE W RANKINGU PERSPEKTYWY 2019

PIEKARZ/CUKIERNIK – oferta dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów

Przedsiębiorstwo Piekarsko-Cukiernicze MACHELA Sp. z o.o. z siedzibą w Jaszkowej Dolnej kieruje do absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów ofertę podjęcia nauki w zawodach piekarz i cukiernik.

W tych zawodach Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości kształci w oddziale wielozawodowym, w którym uczeń ma podpisaną z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

PIEKARNIA & CUKIERNIA MACHELA zapewnia:

 • gwarantowane umową o pracę w celu przygotowania zawodowego wynagrodzenie,
 • gwarancję zatrudnienia,
 • zwrot kosztów dojazdu powyżej 10 kilometrów,
 • elastyczne godziny pracy,
 • profesjonalne przygotowanie zawodowe,
 • współpracę z doświadczonym zespołem specjalistów,
 • szkolenia branżowe,
 • udział w targach branżowych.

Ponadto uczniowie, którzy będą wysoko oceniani przez pracodawcę, między innymi za postawę zawodową i frekwencję, będą otrzymywali premie w następującej wysokości (kwoty brutto):

 • ocena bardzo dobra i 100% frekwencja:
  • 1100 złotych w klasie pierwszej,
  • 1540 złotych w klasie drugiej,
  • 2200 złotych w klasie trzeciej;
 • ocena dobra i 100% frekwencja:
  • 1000 złotych w klasie pierwszej,
  • 1400 złotych w klasie drugiej,
  • 2000 złotych w klasie trzeciej;
 • ocena dostateczna i 100% frekwencja:
  • 900 złotych w klasie pierwszej,
  • 1260 złotych w klasie drugiej,
  • 1800 złotych w klasie trzeciej.

Premie będą wypłacane po wewnętrznej miesięcznej ocenie ucznia.

Strona internetowa Przedsiębiorstwa Piekarsko-Cukierniczego MACHELA Sp. z o.o.

Piekarnia & Cukiernia MACHELA