Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Policjanci z Wydziału Prewencji KPP w Kłodzku z wizytą w KSP

04 grudnia 2018 roku wizytę w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości złożyli policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku:

  • pani nadkomisarz Dorota JAWORSKA oraz
  • pan sierżant sztabowy Adrian BRANDIUK.

Nasi goście spotkali się z uczniami klas: 1kub, 1wzb oraz 3zm, by porozmawiać z nimi na następujące tematy:

  • odpowiedzialność prawna nieletnich,
  • przemoc rówieśnicza oraz
  • szkodliwość narkotyków i środków psychoaktywnych.

Odbyły się dwa czterdziestopięciominutowe spotkania, podczas których uczniowie z uwagą słuchali zarówno pani nadkomisarz, jak i pana sierżanta sztabowego. Przekazane przez gości informacje na pewno będą pomagały uczniom we właściwym zachowaniu się, zgodnym z prawem i ogólnie przyjętymi normami.

Rafał Hankus