Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Praca w dniu 12 listopada 2021 roku

Informuję, że dzień 12 listopada 2021 roku jest w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości dniem wolnym od pracy.

Rafał Hankus – dyrektor Szkoły