Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Program PFRON „Aktywny samorząd” – dofinansowanie kosztów edukacji

W powiecie kłodzkim realizowany jest program PFRON „Aktywny samorząd”, Moduł II skierowany do osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które w przyszłości chcą uzyskać wykształcenie na poziomie wyższym, poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkołach policealnych, kolegiach lub szkołach wyższych, w tym również za pośrednictwem Internetu.

Więcej informacji na stronach: www.pfron.org.pl i www.pcpr.bip.klodzko.pl (tutaj także nr telefonu 74 660 96 13).