Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Programiści Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w czołówce Polski południowo-zachodniej

Znamy już wyniki I rundy ogólnopolskich zawodów algorytmicznych w ramach projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Miłym zaskoczeniem jest fakt, że jedna z drużyn uczniów pierwszej klasy technikum kształcącego w zawodzie technik programista, w skład której wchodzą: Mateusz Sawicki i Arkadiusz Zając pod opieką Pana Daniela Jabłońskiego, zakwalifikowała się do drugiej rundy ww. zawodów. W wyniku rywalizacji, którą stanowiło rozwiązywanie zadań z zakresu programowania w języku C++ i Python uczniowie zdobyli łącznie 247 punkty, plasując się na trzecim miejscu drużyn Dolnego Śląska i województw ościennych (obszar Polski na potrzeby konkursu został podzielony na 5 obrębów). Przygotowanie do udziału w zawodach odbywa się w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych – kółka CMI (obecnie w formie zajęć zdalnych), na które uczęszcza wielu uczniów KSP. Oprócz indywidualnych sukcesów, w ramach grantu w Szkole jest możliwość rozwijania zainteresowań informatycznych z wykorzystaniem zestawu robotów mobilnych. Trzymamy kciuki za nasz Team w drugim i ostatnim etapie zawodów, których organizatorem jest Politechnika Łódzka wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Gdańską, Politechniką Warszawską i Politechniką Wrocławską.

Powodzenia!

Daniel Jabłoński