Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

JEDYNE TECHNIKUM POWIATU KŁODZKIEGO NOTOWANE W RANKINGU PERSPEKTYWY 2019

Projekt edukacyjny „Ogarnij gary” – warsztaty z uczniami SP Nr 7 z Kłodzka

W bieżącym roku szkolnym, nieformalna grupa nauczycielek Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości zwana Babeczkami, realizuje projekt edukacyjny pod nazwą „Ogarnij gary”. Od września do grudnia 2018 roku grupa Babeczki, promująca zdrowe odżywianie, zorganizuje wiele atrakcji nakłaniających do zmiany nawyków żywieniowych u dzieci i młodzieży. Uczestnicy projektu wezmą udział między innymi w warsztatach zdrowego gotowania, spotkają się z dietetykiem, obejrzą filmy edukacyjne na temat skutków złego odżywiania. Będzie smacznie, zdrowo i wesoło! Autorkami projektu są nauczycielki: Mariola Bil, Małgorzata Puchalska i Renata Tkaczyk.

Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy Działaj Lokalnie – Programu „Działaj Lokalnie”, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), na mocy umowy zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP), we współpracy Fundacji „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku.

04 października 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku, pod opieką Pani wicedyrektor Joanny Mularczyk-Baran, zainteresowani tematyką związaną z odżywianiem wzięli udział w warsztatach, podczas których przygotowali, a następnie zjedli zdrowe śniadanie. Uczniom klasy trzeciej gimnazjum i klasy ósmej szkoły podstawowej przybliżyłyśmy również zawody, w których kształcimy, czyli: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz.

Mariola Bil, Małgorzata Puchalska, Renata Tkaczyk