Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Projekt „Zdalna szkoła – wsparcie OSE w systemie kształcenia zdalnego”

Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku otrzymała laptopy zakupione przez Powiat Kłodzki w ramach projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Uczniowie KSP korzystali z tych laptopów podczas nauki na odległość (zdalnej).

 

Rafał Hankus