Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się uroczyście na placu apelowym Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w dniu 01 września 2021 roku. W inauguracji udział wezmą wyłącznie uczniowie klas pierwszych. Na placu apelowym będą stali wychowawcy z kartkami z oznaczeniami Waszych nowych klas. Zapraszam na godzinę 9.00. Jeśli warunki atmosferyczne nie będą sprzyjały takiej inauguracji roku szkolnego, Wasze pierwsze spotkania z wychowawcami odbędą się we wskazanych w harmonogramie (  sale na 01 września (841,0 KiB, 0 hits)) salach.

Uczniów wyższych klas zapraszam na spotkania z wychowawcami we wskazanych w harmonogramie (  sale na 01 września (841,0 KiB, 0 hits)) salach o godzinie 10.00.


Proszę zapoznać się z dokumentem o nazwie Regulamin funkcjonowania Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w czasie epidemii, którego aktualną wersję umieściłem na stronie internetowej Szkoły (regulamin).

Rekomenduje się, by uczniowie podczas przebywania w częściach wspólnych (np. korytarzach) Szkoły innych niż pracownie / sale lekcyjne zasłaniali usta i nos.

Proszę zabrać ze sobą do Szkoły własne przybory do pisania.

W internacie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości można się zakwaterować we wtorek (01 września 2021 roku) od godziny 8.00.

Do zobaczenia,

Rafał Hankus