Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

JEDYNE TECHNIKUM POWIATU KŁODZKIEGO NOTOWANE W RANKINGU PERSPEKTYWY 2019

Spotkanie podsumowujące projekt „Wieś bogata w historię – zabytki Jaszkowej Górnej”

W dniu 27 kwietnia 2018 roku, w świetlicy wiejskiej w Jaszkowej Górnej, odbyło się spotkanie podsumowujące projekt realizowany przez nieformalną grupę młodzieży „Detektywi Przeszłości”, działającą przy Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości (KSP). Działanie było współfinansowane ze środków pozyskanych w ramach konkursu Fundacji BZWBK „Tu mieszkam, tu zmieniam” (grant 4000 zł). W spotkaniu uczestniczyło wielu zaproszonych gości: przedstawiciele władz samorządowych (Burmistrz Kłodzka – Michał Piszko, Zastępca Wójta Gminy Kłodzko – Urszula Panterałka, Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko – Zbigniew Tur, radni Gminy Kłodzko, sołtys wsi – Krzysztof Herda, przedstawiciele rady sołeckiej, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej – Adam Łącki, Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Naukowych Innowacyjnych Artystycznych SILNIA! – Maja Zapała Moczulska, mieszkańcy, uczniowie KSP oraz media (TVKłodzka, Euroregio Glacensis). Podczas spotkania zaprezentowane zostały założenia i cele projektu oraz zrealizowane działania. Grupa przedstawiła również materiały, które powstały w projekcie:

  1. Przewodnik (w języku polskim, czeskim i niemieckim) po zabytkach miejscowości.
  2. Folder trójjęzyczny z zaprojektowaną przez grupę trasę turystyczną.
  3. Tablice informacyjne przybliżające historię wsi i jej zabytki.
  4. Grę terenową (Quest) wytyczoną na obszarze Jaszkowej Górnej.
  5. Tabliczki informacyjne przybliżające historię pięciu wybranych zabytków wsi.

Kulminacyjnym punktem spotkania było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Zabytki mojej wsi”. Na konkurs wpłynęło łącznie 11 prac na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Dzięki darczyńcom i sponsorom udało nam się nagrodzić wszystkich uczestników konkursu plastycznego. Bez ich bezinteresownego wsparcia naszego działania nie byłoby to możliwe, za co składamy im gorące i serdeczne podziękowania.

 Marek Królikowski