Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Stypendium Fundacji Efekt Motyla

Stypendium Fundacji Efekt Motyla przeznaczone jest dla uczniów z terenu całej Polski zdolnych i zmotywowanych do nauki, których trudna sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy. Celem stypendium jest wspomaganie edukacji młodych ludzi, rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości. Stypendia w wysokości 300 zł na miesiąc przyznawane są przez kolejne 10 miesięcy roku szkolnego. Ponadto dla Stypendystów organizowany jest także wyjazd motywacyjny do Warszawy w dniach 13-15.10.2017r. połączony z warsztatami rozwojowymi.

Warunki formalne, jakie należy spełnić:

  • zamieszkanie na wsi,
  • uczęszczanie do VII i VIII klas szkoły podstawowej / szkoły ponadgimnazjalnej (liceum, technikum, branżowa szkoła),
  • trudna sytuacja materialna ,
  • złożenie poprawnie wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium w terminie 4-17 września 2017r. wraz ze skanem świadectwa szkolnego za rok 2016/17.

Więcej informacji zawarte zostało w informacji, którą przeczytasz tutaj   informacja (54,2 KiB, 0 hits).

Rafał Hankus