Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Uczennic KSP

Miło nam poinformować, że dwie uczennice Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości:

  • Monika Gabriela BANASZEWSKA z klasy 4TŻ (czteroletnie technikum) oraz
  • Nikola Dominika KOLASIŃSKA z klasy 2PRE (pięcioletnie technikum)

otrzymały STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW. Stypendium to przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły, na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen.

Stan pandemii nie pozwolił na wręczenie pamiątkowych dyplomów podczas uroczystej gali, którą zwykle organizuje Dolnośląski Kurator Oświaty. Wręczył je dyrektor Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości.

Rafał Hankus