Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

„Techniki cukiernicze” – szkolenie dla nauczycieli KSP

Nauczycielki Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości:

  • Pani Marzena Olczak,
  • Pani Agnieszka Postawa,
  • Pani Małgorzata Puchalska,
  • Pani Elżbieta Struk,
  • Pani Renata Tkaczyk,
  • Pani Joanna Zdanowicz,

które prowadzą zajęcia zawodowe z uczniami kształcącymi się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa oraz kucharz, wzięły udział w dwudniowych warsztatach o nazwie „Techniki cukiernicze”. Zajęcia odbywały się w Restauracji Nota Bene w Kłodzku, a prowadził je Pan Wojciech Majdański – absolwent „Czerwonej”.

Warsztaty to jedno z działań w projekcie Szkoły Sukcesu Zawodowego, w którym od września 2020 roku biorą udział zarówno uczniowie, jak i nauczyciele KSP. Niebawem szkolenia (barista, barman, carving) rozpoczną uczniowie kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Renata Tkaczyk