Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

JEDYNE TECHNIKUM POWIATU KŁODZKIEGO NOTOWANE W RANKINGU PERSPEKTYWY 2019

Technikum nr 2 w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości najlepszym technikum w Powiecie Kłodzkim

 

10 stycznia 2019 roku w Warszawie odbył się 21. finał Rankingu Liceów i Techników Perspektywy. Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów i techników są wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach oraz – w przypadku techników – z wynikami egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, daje to zestaw obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów oceny. Kryteria te zostały uwzględnione w rankingu z różnymi wagami, adekwatnymi do ich znaczenia w ocenie pracy szkół. Ranking pokazuje szkoły, w których warto się uczyć. Szkoła w największym stopniu kształtuje młodego człowieka. Jeśli jest dobra – wpaja wartości, otwiera umysł, zapewnia udany start w dorosłe życie. Ranking pokazuje te polskie szkoły średnie, które robią to najlepiej.

Technikum nr 2 w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku, w Rankingu Techników 2019 sporządzonego dla województwa dolnośląskiego, zajęło 44 pozycję. Jesteśmy jedyną szkołą zawodową z Powiatu Kłodzkiego kształcącą na poziomie technikum, która znalazła się w rankingu.

Wybór szkoły po gimnazjum i po szkole podstawowej, odpowiedniej do ambicji i predyspozycji nastolatka jest bardzo ważny. Dlatego zachęcamy do wstąpienia w progi Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości.

Informacje na temat 21. finału Rankingu Liceów i Techników Perspektywy znajdują się na stronie artykuł.

Ranking Techników dla województwa dolnośląskiego znajduje się na stronie ranking dolnośląski.

Rafał Hankus