Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Warsztaty „Ciasto drożdżowe na różne sposoby” dla przyszłych techników żywienia i usług gastronomicznych i kucharzy

04 grudnia 2018 roku nauczycielki zawodu Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku, pani Elżbieta Struk i pani Renata Tkaczyk, poprowadziły kolejne warsztaty tematyczne dla przyszłych absolwentów szkoły podstawowej. Warsztaty „Ciasto drożdżowe na różne sposoby” były skierowane do uczniów, którzy chcieli zobaczyć, czym między innymi zajmuje się technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz. Uczestnicy warsztatów w praktyce zgłębiali tajemnice pierwszej kwalifikacji w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych, a zarazem jedynej kwalifikacji w zawodzie kucharz, czyli Sporządzanie potraw i napojów. Przy okazji, podczas swojej pracy, mogli porozmawiać z nauczycielkami na temat teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych, których uczą się w KSP przyszli technicy żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharze.

Dzisiaj odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kłodzku. Serdecznie dziękujemy za wizytę w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości.

Rafał Hankus