Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

JEDYNE TECHNIKUM POWIATU KŁODZKIEGO NOTOWANE W RANKINGU PERSPEKTYWY 2019

Wędrujący Filmoznawcy Filmoteki Szkolnej

W ostatnim tygodniu nauki uczniowie i nauczyciele Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości otrzymali zaświadczenia udziału w warsztatach prowadzonych przez dr Martę Sosnowską – Wędrującą Filmoznawczynię Filmoteki Szkolnej. Warsztaty składały się z trzech dwugodzinnych części, a ich program przedstawiał się następująco:

CZĘŚĆ I:

  • Edukacja filmowa w szkole. Kształtowanie umiejętności świadomego i krytycznego odbioru dzieła filmowego oraz dokonywania wielowymiarowych interpretacji i analiz zjawisk filmowych.
  • Komparatystyka filmu. „Przyliterackość” dzieła filmowego, związki z teatrem, malarstwem i muzyką.
  • Odbiór i odbiorca dzieła filmowego. Poznawcze kompetencje widza a aktywność odbioru.

CZĘŚĆ II:

  • Rodzaje filmowe. Kino fikcji a kino dokumentalne, film żywego planu i film animowany, nonkonformizm kina eksperymentalnego.
  • Gatunki filmowe. Konwencje i schematy fabularne, kino gatunków a kino autorskie, kino stylu zerowego.
  • Elementarz języka filmowego.

CZĘŚĆ III:

  • Narracja filmowa. Fabuła, diegeza, rola montażu w kształtowaniu filmowej opowieści.
  • Etapy powstawania dzieła filmowego – preprodukcja, produkcja i postprodukcja.
  • Film jako dzieło zbiorowe – skład ekipy filmowej (znane i mniej znane zawody filmowe).