Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

JEDYNE TECHNIKUM POWIATU KŁODZKIEGO NOTOWANE W RANKINGU PERSPEKTYWY 2019

Wiosenne warsztaty filmoznawcze w KSP

Dzięki staraniom mgr Małgorzaty Załupki w marcu 2018 roku w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości dwukrotnie odbyły się warsztaty filmoznawcze, w których wzięła udział liczna grupa uczniów oraz nauczycieli naszej szkoły. To pierwsze tego rodzaju zajęcia, pozwalające na pogłębienie wiedzy i rozwijanie zainteresowań filmowych, z których mogliśmy bezpłatnie skorzystać. Jesteśmy za to wdzięczni organizatorom, czyli Filmotece Szkolnej i niecierpliwie czekamy na ostatnie zajęcia, zaplanowane na 10 kwietnia.

Na początku pierwszego spotkania z Panią Martą Sosnowską, Wędrującą Filmoznawczynią Filmoteki Szkolnej, wszyscy usiedliśmy w kole. Dzięki temu zapanowała przyjazna i swobodna atmosfera. Naszym pierwszym zadaniem było przedstawienie się i opowiedzenie o swoich ulubionych gatunkach filmowych i ukochanych filmach.

Kolejnym etapem zajęć był wykład o tym, w jaki sposób powinno się interpretować, analizować i oceniać krytycznie filmy. Rozmawialiśmy również o pojęciu  tekstu kultury. Następnie poznaliśmy kolejne etapy analizy filmowej oraz dowiedzieliśmy się więcej o poszczególnych rodzajach filmowych oraz gatunkach. Na koniec zostaliśmy podzieleni na grupy i pracowaliśmy nad opisem przydzielonego nam rodzaju filmowego.

Na początku drugiego spotkania wróciliśmy do rozmowy o rodzajach i gatunkach  filmowych, po czym pracowaliśmy w grupach nad przedstawieniem wylosowanego gatunku filmowego przy pomocy krótkiej improwizowanej scenki.

Następnie zapoznaliśmy się z różnymi technikami tworzenia filmów animowanych. Poznaliśmy też główne środki wyrazu sztuki filmowej. Ze szczególną dokładnością omówiliśmy rodzaje planów filmowych w oparciu o fragmenty przedstawionych filmów. Ponownie pracowaliśmy w grupach, tworząc scenopis do przykładowego opisu akcji filmu. Na kartce szkicowaliśmy poszczególne sceny i umieszczaliśmy  najistotniejsze elementy opisu. Na koniec kilku ochotników przedstawiło wszystkim swoją koncepcję realizacji danej sceny filmu.

Warsztaty filmoznawcze są dla nas niezwykle interesującym doświadczeniem. Pani Sosnowska stara się dopasować tematykę spotkań do naszych zainteresowań. Zajęcia prowadzone są w sposób bardzo otwarty, pozwalający na łatwe nawiązanie dyskusji oraz zadawanie pytań, dzięki czemu nauczyliśmy się wielu nowych i ciekawych rzeczy. Cieszymy się bardzo, że możemy brać w nich czynny udział.

uczennice 3 TE i uczniowie 3 TJ