Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Wycieczka na Politechnikę Wrocławską i WCSS

05.11.2021 uczniowie klasy 1PTP (technik programista) oraz 1PTI (technik informatyk) pod opieką wychowawców p. Daniela Jabłońskiego oraz p. Ireneusza Basaja wzięli udział w wycieczce na Politechnikę Wrocławską. Tuż po przyjeździe na Wybrzeże Wyspiańskiego klucząc pomiędzy budynkami różnych wydziałów uczelni, młodzież udała się do Centrum Kongresowego Politechniki Wrocławskiej, gdzie po przywitaniu przez Panią Agatę Grzelińską wykład poprowadził dr inż. Mateusza Tykierko, kierownik Działu Usług Obliczeniowych WSCC. Przemówienie dotyczyło m.in. zadań i przeznaczenia Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, możliwości obliczeniowych, usług świadczonych przez WCSS, infrastruktury i możliwości klastra Bem. Po wyczerpującej i zarazem bardzo ciekawej prelekcji Pana Mateusza Tykierko uczniowie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości zapoznali się z ofertą edukacyjną Politechniki, w szczególności kierunkami informatycznymi. Przedstawiciele odpowiedzialni za rekrutację szczegółowo zaprezentowali najważniejsze informacje dla kandydatów na studia, jakie wymagania należy spełnić, aby dostać się na wymarzony kierunek i jak za pomocą wskaźnika rekrutacji uczelnia dokonuje selekcji kandydatów. Był to również najlepszy moment na zadawanie pytań dotyczących studiowania, uczelni i życia studenckiego. Miłym akcentem były przygotowane przez organizatorów spotkania gadżety dla najbardziej aktywnych słuchaczy. Następnym punktem wizyty na PWr było zwiedzanie Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, co dla większości uczestników wycieczki było najważniejszą jej atrakcją. Klaster Bem jest to najnowszy superkomputer WCSS, posiadający 22 tysięcy rdzeni obliczeniowych o łącznej mocy 860 TFLOPS i 74,6 TB pamięci RAM, przestrzeń dyskowa stanowi 2,7 PB, a pamięć taśmowa 5,6 PB. Podczas zwiedzania, któremu przewodzili pracownicy WCSS można było niemalże dotknąć superkomputer i dowiedzieć się jeszcze więcej szczegółów na temat jego pracy i zabezpieczeń całego systemu.

Wycieczka okazała się bardzo wartościowa i interesująca tym bardziej, że wzięli w niej udział uczniowie klas pierwszych. Świadomość tego, że można kontynuować naukę po ukończeniu technikum jest o tyle istotna, że daje młodzieży cel do osiągnięcia lepszych wyników w szkole średniej – wskaźnika rekrutacji nie da się oszukać.

Daniel JABŁOŃSKI