Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

JEDYNE TECHNIKUM POWIATU KŁODZKIEGO NOTOWANE W RANKINGU PERSPEKTYWY 2019

Wyróżnienie dla Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości

19 czerwca 2018 roku wicedyrektor szkoły, mgr inż. Bolesław Majerowicz, odebrał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie nagrodę specjalną Olimpiady Przedsiębiorczości za osiągnięcia naukowe uczniów i ich udział w eliminacjach okręgowych XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.

Serdecznie gratulujemy uczniom kształcącym się w zawodzie technik ekonomista i ich nauczycielom.