Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

JEDYNE TECHNIKUM POWIATU KŁODZKIEGO NOTOWANE W RANKINGU PERSPEKTYWY 2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Informuję, że uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości odbędzie się 19 czerwca 2019 roku o godzinie 8.30 na placu apelowym przed budynkiem szkoły.

Po apelu zapraszam uczniów na spotkania z wychowawcami.

Uczniom, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymali jedną lub dwie oceny niedostateczne przypominam, że powinniście najpóźniej w środę odebrać od nauczycieli, którzy wystawili Wam oceny niedostateczne, zagadnienia do egzaminów poprawkowych. Harmonogram egzaminów poprawkowych zostanie opublikowany w gablocie po lewej stronie sali 208 w środę, 19 czerwca 2019 roku (po posiedzeniu Rady Pedagogicznej).

Uczniowie, którzy nie otrzymali promocji do klasy wyższej lub nie ukończyli szkoły, a chcą powtarzać klasę w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości, powinni złożyć do dyrektora szkoły podanie w tej sprawie. Podanie powinno być zaopiniowane przez obecnego wychowawcę. Należy je złożyć w sekretariacie dyrektora szkoły najpóźniej w piątek, 21 czerwca 2019 roku.

Rafał Hankus – p.o. dyrektor szkoły