Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Zebrania z rodzicami/opiekunami prawnymi w dniu 10 września 2020 roku

Informuję, że 10 września 2020 roku odbędą się zebrania wyłącznie rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas pierwszych w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości. Zebrania zaplanowano na godzinę 16.00 w następujących pracowniach/salach lekcyjnych:

  • klasa 1pwa (branżowa szkoła I stopnia, oddział dla pracowników młodocianych), wychowawca Pani Marta BIJATA – sala 305,
  • klasa 1pwb (branżowa szkoła I stopnia, oddział dla pracowników młodocianych), wychowawca Pan Andrzej SZPULAK – sala 313,
  • klasa 1PTI (technikum, zawód: technik informatyk), wychowawca Pan Jacek DĄBROWNY, w zastępstwie Pan Szymon KRZELOWSKI – sala 210,
  • klasa 1PTŻ (technikum, zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych), wychowawca Pani Joanna ZDANOWICZ – sala 209,
  • klasa 1PTS (technikum, zawód: technik pojazdów samochodowych), wychowawca Pan Mariusz MORDARSKI – sala 208,
  • klasa 1PEH (technikum, zawody: technik ekonomista oraz technik hotelarstwa), wychowawca Pani Romualda MADEJSKA – sala 503,
  • klasa 1PRE (technikum, zawód: technik reklamy), wychowawca Pani Gabriela DUBIEL – sala 307,
  • klasa 1PTP (technikum, zawód: technik programista), wychowawca Pani Karolina GACH – sala 308.

Bardzo proszę, by rodzice/opiekunowie prawni, którzy będą brali udział w zebraniach, mieli zasłonięte usta i nos od momentu wejścia do budynku Szkoły, aż do czasu jego opuszczenia.

Jeżeli ktoś z Państwa rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas drugich, trzecich, czy czwartych chciałby się spotkać z wychowawcą klasy, proszę o indywidualny kontakt z wychowawcą za pośrednictwem dziennika elektronicznego i umówienie terminu spotkania. Pierwsze konsultacje dla rodziców/opiekunów prawnych wszystkich uczniów Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości zaplanowałem na 26 listopada 2020 roku.

O godzinie 17.00, na dużej sali gimnastycznej, rozpocznie się zebranie Rady Rodziców Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, na które zapraszam przedstawicieli rodziców/opiekunów prawnych zarówno uczniów klas pierwszych, jak i pozostałych klas.

Rafał Hankus – dyrektor Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości