Przetarg odpowiedzi

Kłodzko. 20.10.2011 r.


Zamawiający:
Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości
ul . Szkolna 8
57-300 Kłodzko

Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami


Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami:
1. Pytanie: Rozdział I SIWZ obejmuje zakres prac do wykonania takich jak demontaż wykładzin PCV i dywanowych. W przedmiarach brakuje stosownych pozycji uwzględniających owe czynności – proszę o wyjaśnienie.
Odpowiedź: Czynności zawarte są w poz. 163 i poz. 193 przedmiaru,
2. Pytanie: Czy po zerwaniu starych wykładzin będzie wymagane wyczyszczenie posadzek z pozostałości kleju. Brak informacji w tym zakresie.
Odpowiedź: Nakłady zawarte w pozycjach przedmiaru zawierające zerwanie wykładzin wg. Katalogu Norm Rzeczowych obejmują również czyszczenie podłoża.
3. Pytanie: Czy układane wykładziny mają być spawane sznurkiem PCV? Brak informacji o tym w przedmiarach.
Odpowiedź: Nowe wykładziny mają być spawane sznurem PCV oraz wywinięte na ścianę, tworząc tzw. cokół.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że numer faksu Zamawiającego to 74 8672175Opublikował: Przemysław Stuglik
Publikacja dnia: 20.10.2011
Podpisał: Przemysław Stuglik
Dokument z dnia: 20.10.2011
Dokument oglądany razy: 2570
2.12.2021 // www.ksp.klodzko.pl/bip