Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami

Kłodzko. 24.10.2011 r.


Zamawiający:
Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości
ul . Szkolna 8
57-300 Kłodzko

Zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z odpowiedziami


Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie:
Ze względu na różnice w zestawieniu materiałowym prac elektrycznych oraz zakresem prac podanym w przedmiarze robót a podanym w specyfikacji szczegółowej proszę o sprecyzowanie do którego zestawienia materiałów oraz zakresu prac należy przygotować kosztorys ofertowy?
Specyfikacja szczegółowa KSP instalacje elektryczne
2.2.8. Przykładowa specyfikacja materiałowa
Obwód elektryczny nr 1 do 5 – rozdzielnica Rp 1/1
Występują różnice w ilościach przewodów, opraw świetlówkowych, w przedmiarach brak uchwytów, rur na przewody itd.

Odpowiedź:
Kosztorys ofertowy należy przygotować należy przygotować w oparciu o przedmiar, natomiast specyfikacja szczegółowa podaje parametry techniczne jakim powinny odpowiadać zastosowane materiały i jakość wykonanych prac.


Opublikował: Przemysław Stuglik
Publikacja dnia: 24.10.2011
Podpisał: Przemysław Stuglik
Dokument z dnia: 24.10.2011
Dokument oglądany razy: 2580
2.12.2021 // www.ksp.klodzko.pl/bip