Rozstrzygnięcie przetargu

Kłodzko. 27.10.2011 r.

Zamawiający:
Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 8
57-300 Kłodzko


Do wszystkich oferentów
Przetarg nieograniczony poniżej 193.000 euro: Remont sal lekcyjnych, biblioteki i szatni w Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości.
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

1. Działając na podstawie art. 92, ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o wynikach postępowania:
Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy: Usługi Ogólnobudowlane Marek Rycyk. Ul. Konopnickiej 8F/4. 57-500 Bystrzyca Kłodzka.
Oferta najkorzystniejsza według kryterium: cena – 100 pkt.

2. Siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert.

Lp. Nazwa, siedziba i adres wykonawcy Liczba punktów
1 Ekoflor Tomasz Karpierz. Ul. Szczepańska 8/43. 53-655 Wrocław 214.693,14       88,48
2 Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa. Ul. Lutycka 25. 57-300 Kłodzko 207.437,51       91,58
3 F.P. Tawex Wiesław Tabaszewski. Ul. Tkacka 1A/1U. 48-300 Nysa 282.289,23       67,29
4 Oliwia Dominik Konefał. Os. Wojska Polskiego 9/9. 57-402 Nowa Ruda 199.811,61       95,87
5 Spółdzielnia Rzemieślnicza. Ul. Cukrownicza 6. 57-200 Ząbkowice Śląskie 226.243,37       83,97
6 Zakład Ogólnobudowlany Adam Płaczek. Ligota Wielka 16a. 48-385 Otmuchów 219.749,16       86,45
7 Usługi Ogólnobudowlane Marek Rycyk. Ul. Konopnickiej 8F/4. 57-500 Bystrzyca Kłodzka 189.977,24          100
8 WOLBUD Dominik Wolski. Ul. Reymonta 2. 48-370 Paczków 213.613,40        88,93
9 Zakład Remontowo-Budowlany Marian Osiadacz. Ul. Wierzbowa 7. 57-300 Kłodzko 211.062,48             90
10 Firma Handlowo-Budowlana EURO-BUD Aleksander Kwiatkowski. Ul. Dusznicka 28. 57-300 Kłodzko 237.419,77        80,01

3. Wykonawcy wykluczeni - brak

4. Oferty odrzucone - brak

5. Termin po którym może być zawarta umowa – 07.11. 2011 r.


Opublikował: Przemysław Stuglik
Publikacja dnia: 27.10.2011
Podpisał: Przemysław Stuglik
Dokument z dnia: 27.10.2011
Dokument oglądany razy: 2781
2.12.2021 // www.ksp.klodzko.pl/bip