Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Internat

Internat żeński

Internat oferuje 56 miejsc noclegowych (pokoje 4-3-2 osobowe). Znajduję się w nim świetlica wyposażona w sprzęt audio-video.

 Aby zostać przyjętym należy złożyć następujące dokumenty:

– kwestionariusz przyjęcia do internatu,
– osoby niepełnoletnie – skrócony odpis aktu urodzenia z potwierdzonym adresem stałego pobytu,
– osoby pełnoletnie – dowód osobisty.

 Kontakt: nr tel. (74) 867 21 75 wew. 12.

Wniosek o przyjęcie do internatu (wersja pdf):   wniosek_internat (280,3 KiB, 0 hits)

Regulamin internatu Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości (wersja pdf):   regulamin_internatu (362,8 KiB, 0 hits)