Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

JEDYNE TECHNIKUM POWIATU KŁODZKIEGO NOTOWANE W RANKINGU PERSPEKTYWY 2019

Oferta edukacyjna 2019/2020 – absolwenci gimnazjum

W roku szkolnym 2019/2020 w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości chcemy rozpocząć kształcenie w następujących zawodach:

TECHNIKUM – czas nauki 4 lata
zawody:

 1. technik architektury krajobrazu,
 2. technik ekonomista,
 3. technik hotelarstwa,
 4. technik informatyk – nauka programowania w ramach rozszerzonej informatyki,
 5. technik organizacji reklamy,
 6. technik pojazdów samochodowych,
 7. technik żywienia i usług gastronomicznych.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA – czas nauki 3 lata
zawody:

 1. kucharz,
 2. oddział wielozawodowy:
  • blacharz samochodowy,
  • cukiernik,
  • elektromechanik pojazdów samochodowych,
  • elektryk,
  • fryzjer,
  • kucharz,
  • lakiernik,
  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • piekarz,
  • sprzedawca i inne.

 

Informacje na temat poszczególnych zawodów:

 • technik architektury krajobrazu:
  1. kwalifikacje:
   1. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu,
   2. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu;
  2. języki obce – j. angielski i j. niemiecki;
  3. praktyki zawodowe – 4 tygodnie w klasie 3.
 • technik ekonomista:
  1. kwalifikacje:
   1. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji,
   2. Prowadzenie rachunkowości;
  2. języki obce – j. angielski i j. niemiecki;
  3. praktyki zawodowe – 6 tygodni, po 3 tygodnie w klasie 2 i 3.
 • technik hotelarstwa:
  1. kwalifikacje:
   1. Planowanie i realizacja usług w recepcji,
   2. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
  2. języki obce – j. angielski i j. francuski;
  3. praktyki zawodowe – 8 tygodni, po 4 tygodnie w klasie 2 i 3.
 • technik informatyk:
  1. kwalifikacje:
   1. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,
   2. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych;
  2. języki obce – j. angielski i j. niemiecki;
  3. praktyki zawodowe – 8 tygodni, po 4 tygodnie w klasie 2 i 3.
 • technik organizacji reklamy:
  1. kwalifikacje:
   1. Sprzedaż produktów i usług reklamowych,
   2. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej;
  2. języki obce – j. angielski i j. niemiecki;
  3. praktyki zawodowe – 4 tygodnie w klasie 3.
 • technik pojazdów samochodowych:
  1. kwalifikacje:
   1. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
   2. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych;
  2. języki obce – j. angielski i j. niemiecki;
  3. praktyki zawodowe – 4 tygodnie w klasie 2.
 • technik żywienia i usług gastronomicznych:
  1. kwalifikacje:
   1. Sporządzanie potraw i napojów,
   2. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych;
  2. języki obce – j. angielski i j. niemiecki;
  3. praktyki zawodowe – 4 tygodnie w klasie 3.

Uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie pod koniec klasy trzeciej i w połowie klasy czwartej – w każdym z wymienionych wyżej zawodów.

 • kucharz: jedna kwalifikacja, z której uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pod koniec klasy trzeciej: Sporządzanie potraw i napojów.

Uczniowie klas trzecich gimnazjów będą wypełniali wnioski o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych w wersji papierowej. Wniosek będzie można pobrać na stronie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości (menu Wniosek… 2019/2020). Otrzymasz go także podczas wizyty nauczycieli KSP w Twoim gimnazjum lub podczas Twojej wizyty w KSP, biorąc udział na przykład w Drzwiach Otwartych KSP, które odbędą się 22 marca 2019 roku.

W razie pytań napisz e-mail do wicedyrektora Rafała Hankusa: rafalhankus(at)wp.pl.