Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Oferta edukacyjna 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości chcemy kształcić w następujących zawodach:

TECHNIKUM – czas nauki 4 lata
zawody:

 1. technik architektury krajobrazu,
 2. technik ekonomista,
 3. technik hotelarstwa,
 4. technik informatyk,
 5. technik organizacji reklamy,
 6. technik pojazdów samochodowych,
 7. technik żywienia i usług gastronomicznych.

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA – czas nauki 3 lata
zawody:

 1. kucharz,
 2. mechanik pojazdów samochodowych,
 3. oddział wielozawodowy:
  • blacharz samochodowy,
  • cukiernik,
  • elektromechanik pojazdów samochodowych,
  • elektryk,
  • fryzjer,
  • kucharz,
  • lakiernik,
  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • operator maszyn leśnych,
  • piekarz,
  • sprzedawca
  • stolarz
  • ślusarz i inne.

 

Informacje na temat poszczególnych zawodów:

 • technik architektury krajobrazu:
  1. dwie kwalifikacje, z których uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pod koniec klasy trzeciej i w połowie klasy czwartej;
  2. języki obce – j. angielski i j. niemiecki;
  3. praktyki zawodowe – 4 tygodnie w klasie 3.
 • technik ekonomista:
  1. dwie kwalifikacje, z których uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pod koniec klasy trzeciej i w połowie klasy czwartej;
  2. języki obce – j. angielski i j. niemiecki;
  3. praktyki zawodowe – 6 tygodni, po 3 tygodnie w klasie 2 i 3.
 • technik hotelarstwa:
  1. dwie kwalifikacje, z których uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pod koniec klasy trzeciej i w połowie klasy czwartej;
  2. języki obce – j. angielski i j. francuski;
  3. praktyki zawodowe – 8 tygodni, po 4 tygodnie w klasie 2 i 3.
 • technik informatyk:
  1. trzy kwalifikacje, z których uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pod koniec klasy drugiej, pod koniec klasy trzeciej i w połowie klasy czwartej;
  2. języki obce – j. angielski i j. niemiecki;
  3. praktyki zawodowe – 4 tygodnie w klasie 2.
 • technik organizacji reklamy:
  1. dwie kwalifikacje, z których uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pod koniec klasy drugiej i w połowie klasy czwartej;
  2. języki obce – j. angielski i j. niemiecki;
  3. praktyki zawodowe – 4 tygodnie w klasie 3.
 • technik pojazdów samochodowych:
  1. trzy kwalifikacje, z których uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w połowie klasy trzeciej, pod koniec klasy trzeciej i w połowie klasy czwartej;
  2. języki obce – j. angielski i j. niemiecki;
  3. praktyki zawodowe – 4 tygodnie w klasie 2.
 • technik żywienia i usług gastronomicznych:
  1. dwie kwalifikacje, z których uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pod koniec klasy trzeciej i w połowie klasy czwartej;
  2. języki obce – j. angielski i j. niemiecki;
  3. praktyki zawodowe – 4 tygodnie w klasie 3.

 

 • kucharz:
  1. jedna kwalifikacja, z której uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pod koniec klasy trzeciej;
  2. język obcy – j. niemiecki.
 • mechanik pojazdów samochodowych:
  1. jedna kwalifikacja, z której uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pod koniec klasy trzeciej;
  2. język obcy – j. niemiecki.

 

Uczniowie klas trzecich gimnazjów będą wypełniali wnioski o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych w wersji papierowej. Wniosek będzie można pobrać na stronie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości (menu Wniosek… 2017/2018). Otrzymasz go także podczas wizyty nauczycieli KSP w Twoim gimnazjum lub podczas Twojej wizyty w KSP, biorąc udział na przykład w Drzwiach Otwartych KSP, które odbędą się 31 marca 2017 roku.

W razie pytań napisz e-mail do wicedyrektora Rafała Hankusa: rafalhankus(at)wp.pl.