Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Technik organizacji reklamy

Informacja na temat zawodu – plik do pobrania:   prezentacja TOR (1,8 MiB, 0 hits)

 

 

Uczniowie klasy 2TOR, pod opieką Pani Marioli Bil, odwiedzili Urząd Gminy Kłodzko. Uczestniczyli w spotkaniu z Sekretarz Gminy Panią Bożeną Simlat oraz z Panią Małgorzatą Matusz z Wydziału Promocji Gminy Kłodzko. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się jak funkcjonuje Urząd Gminy, jak się promuje, jakie zadania realizuje oraz jakie sprawy można tutaj załatwić. Obywatelska lekcja przedsiębiorczości.

Mariola Bil

 

Klasa 1TOR wzięła udział w warsztatach fotograficznych pod nazwą „Cyfryzacja marzeń”, realizowanych w ramach projektu „Szkoła w działaniu”. Uczniowie dzięki warsztatom dowiedzieli się jak prawidłowo robić zajęcia, jak jest zbudowany aparat fotograficzny i jak „obrabiać” wykonane zdjęcia. Wykonali również napisy „KSP” i „TOR” specjalna techniką – tzw. malowanie światłem.

Warsztaty w klasie 1TOR poprowadził Mateusz Pluta z klasy 3zku w ramach lekcji sprzedaż w reklamie z elementami towaroznawstwa prowadzonej przez nauczycielkę – Panią Mariolę Bil.

 

12 grudnia 2018 roku nauczyciele zawodu Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, pani Mariola Bil, pani Teresa Kloc, pan Ireneusz Basaj i pan Przemysław Stuglik, przeprowadzili kolejne, ostatnie już warsztaty tematyczne dla uczniów ósmych klas szkoły podstawowej. Odbyły się warsztaty:

  • „Cyfryzacja marzeń – z papieru na ekran komputera” – dla przyszłych techników organizacji reklamy oraz
  • „Złóż komputer” – dla przyszłych techników informatyków.

Nasi goście, prócz wykonywania zadań typowych dla technika organizacji reklamy i technika informatyka, mogli porozmawiać z nauczycielami na temat szkoły oraz przedmiotów zawodowych – zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Obejrzeli również pracownie, w których w przyszłości będą się kształcić oraz uzyskali informacje dotyczące zasad rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Kłodzku.

Serdecznie dziękujemy za wizytę w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości.

Rafał Hankus

 

Uczniowie z klasy 1TOR (technik organizacji reklamy) z Panem Bogdanem Wieczorkiem, w ramach praktycznego przedmiotu zawodowego o nazwie zajęcia artystyczne – pracownia plastyczna, uczyli się malować na szkle w Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

 Mariola Bil

 

28 listopada 2018 roku odbyły się trzecie w tym roku szkolnym warsztaty tematyczne dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów. Warsztaty „Konfigurowanie serwera i urządzeń w sieci lokalnej” były skierowane do uczniów, którzy chcieli zobaczyć, czym między innymi zajmuje się technik informatyk. Natomiast warsztaty „Cyfryzacja marzeń – z papieru na ekran komputera” kierowaliśmy do przyszłych techników organizacji reklamy. Uczestnicy warsztatów w praktyce poznawali tajniki zawodów, którymi się interesują. Przy okazji, podczas swojej pracy, mogli porozmawiać z nauczycielami zawodu w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości, panem Mariuszem Litwińskim („Konfigurowanie serwera i urządzeń w sieci lokalnej”) oraz paniami Mariolą Bil i Teresą Kloc („Cyfryzacja marzeń – z papieru na ekran komputera”). Mogli także zobaczyć, w jakich pracowniach uczą się przyszli technicy informatycy i technicy organizacji reklamy.

Odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłodzku, Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kłodzku, Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Kłodzku oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szalejowie Górnym. Serdecznie dziękujemy za wizytę w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości zarówno uczniom, jak i ich opiekunkom, ale także Dyrektorom szkół, czyli Pani Iwonie BANYŚ, Pani Agnieszce KAWIE, Panu Krzysztofowi SZKUDLARKOWI i Pani Marcie LUTOSŁAWSKIEJ za wyrażenie zgody na udział uczniów w warsztatach.

Rafał Hankus

Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych – kolejna ciekawa lekcja

Klasa 2TOR szukała dziś na terenie naszego miasta ofert handlowych, które były omawiane podczas zajęć z przedmiotu przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych.

Mariola BIL

Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych – lekcja inna niż zwykle…

Dzisiejsza lekcja prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych w klasie 2TOR u Pani Marioli Bil wyglądała inaczej niż zwykle. Tematem lekcji była „Komunikacja werbalna i niewerbalna w sprzedaży”. Dzięki Martynie, uczennicy tejże klasy, uczniowie poznali najważniejsze elementy komunikacji posługując się językiem migowym. Uczennica na co dzień posługuje się tym językiem komunikując z siostrą, która nie słyszy od urodzenia. Wspaniała lekcja nie tylko komunikacji, ale również akceptacji i tolerancji.

Mariola BIL

Galeria prac klasy 2TOR – reklama społeczna

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zajęcia artystyczne – pracownia plastyczna

Podczas zajęć odwiedziliśmy studio fotograficzne. Poniżej zdjęcia – efekt naszej pracy.

TOR3 TOR2 TOR1

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Technik organizacji reklamy przeprowadza analizy marketingowe, zbiera informacje na temat zleceniodawców i ich oczekiwań, przygotowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, opracowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w: agencjach reklamowych, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej. Reklama jest ściśle związana z gospodarką rynkową, w której problem stanowi nie tyle wytworzenie jakiegoś produktu lub usługi, ile jego sprzedanie. Nasilająca się konkurencja na rynku powoduje, że przedsiębiorcy potrzebują pracowników przygotowanych do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Technik organizacji reklamy powinien docierać do odbiorców różnymi środkami reklamy, skutecznie oddziaływać na ich pozytywne postawy, emocje, przekonania. Dlatego w procesie dydaktycznym powinniśmy położyć nacisk na kształtowanie rożnych cech i postaw, a w szczególności komunikatywność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu, umiejętność prowadzenia negocjacji, kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych, łatwość nawiązywania kontaktów, stosowanie się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej. Ważnym celem procesu kształcenia w tym zawodzie, jest również wyposażenie absolwenta w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ekonomicznym, który pozwoli na komunikowanie się i kształtowanie konsumpcji w skali makro- i mikroekonomicznej. Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę na wybranej uczelni, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
-Marketing w działalności reklamowej,
-Sprzedaż w reklamie,
-Język angielski w działalności reklamowej,
-Działalność gospodarcza w reklamie,
-Elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie,
-Organizacja i techniki reklamy.
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
-Organizacja sprzedaży reklamy,
-Projektowanie kampanii reklamowej.