Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Technik organizacji reklamy

Informacja na temat zawodu – plik do pobrania:   prezentacja TOR (1,8 MiB, 0 hits)

Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych – kolejna ciekawa lekcja

Klasa 2TOR szukała dziś na terenie naszego miasta ofert handlowych, które były omawiane podczas zajęć z przedmiotu przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych.

Mariola BIL

Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych – lekcja inna niż zwykle…

Dzisiejsza lekcja prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych w klasie 2TOR u Pani Marioli Bil wyglądała inaczej niż zwykle. Tematem lekcji była „Komunikacja werbalna i niewerbalna w sprzedaży”. Dzięki Martynie, uczennicy tejże klasy, uczniowie poznali najważniejsze elementy komunikacji posługując się językiem migowym. Uczennica na co dzień posługuje się tym językiem komunikując z siostrą, która nie słyszy od urodzenia. Wspaniała lekcja nie tylko komunikacji, ale również akceptacji i tolerancji.

Mariola BIL

Galeria prac klasy 2TOR – reklama społeczna

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zajęcia artystyczne – pracownia plastyczna

Podczas zajęć odwiedziliśmy studio fotograficzne. Poniżej zdjęcia – efekt naszej pracy.

TOR3 TOR2 TOR1

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Technik organizacji reklamy przeprowadza analizy marketingowe, zbiera informacje na temat zleceniodawców i ich oczekiwań, przygotowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, opracowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w: agencjach reklamowych, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej. Reklama jest ściśle związana z gospodarką rynkową, w której problem stanowi nie tyle wytworzenie jakiegoś produktu lub usługi, ile jego sprzedanie. Nasilająca się konkurencja na rynku powoduje, że przedsiębiorcy potrzebują pracowników przygotowanych do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Technik organizacji reklamy powinien docierać do odbiorców różnymi środkami reklamy, skutecznie oddziaływać na ich pozytywne postawy, emocje, przekonania. Dlatego w procesie dydaktycznym powinniśmy położyć nacisk na kształtowanie rożnych cech i postaw, a w szczególności komunikatywność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu, umiejętność prowadzenia negocjacji, kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych, łatwość nawiązywania kontaktów, stosowanie się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej. Ważnym celem procesu kształcenia w tym zawodzie, jest również wyposażenie absolwenta w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ekonomicznym, który pozwoli na komunikowanie się i kształtowanie konsumpcji w skali makro- i mikroekonomicznej. Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę na wybranej uczelni, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
-Marketing w działalności reklamowej,
-Sprzedaż w reklamie,
-Język angielski w działalności reklamowej,
-Działalność gospodarcza w reklamie,
-Elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie,
-Organizacja i techniki reklamy.
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
-Organizacja sprzedaży reklamy,
-Projektowanie kampanii reklamowej.