Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

JEDYNE TECHNIKUM POWIATU KŁODZKIEGO NOTOWANE W RANKINGU PERSPEKTYWY 2019

Technik organizacji reklamy

Informacja na temat zawodu – plik do pobrania:   prezentacja TOR (1,8 MiB, 0 hits)

 

 

Klasa 1TOR wzięła udział w warsztatach fotograficznych pod nazwą „Cyfryzacja marzeń”, realizowanych w ramach projektu „Szkoła w działaniu”. Uczniowie dzięki warsztatom dowiedzieli się jak prawidłowo robić zajęcia, jak jest zbudowany aparat fotograficzny i jak „obrabiać” wykonane zdjęcia. Wykonali również napisy „KSP” i „TOR” specjalna techniką – tzw. malowanie światłem.

Warsztaty w klasie 1TOR poprowadził Mateusz Pluta z klasy 3zku w ramach lekcji sprzedaż w reklamie z elementami towaroznawstwa prowadzonej przez nauczycielkę – Panią Mariolę Bil.

 

12 grudnia 2018 roku nauczyciele zawodu Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, pani Mariola Bil, pani Teresa Kloc, pan Ireneusz Basaj i pan Przemysław Stuglik, przeprowadzili kolejne, ostatnie już warsztaty tematyczne dla uczniów ósmych klas szkoły podstawowej. Odbyły się warsztaty:

  • „Cyfryzacja marzeń – z papieru na ekran komputera” – dla przyszłych techników organizacji reklamy oraz
  • „Złóż komputer” – dla przyszłych techników informatyków.

Nasi goście, prócz wykonywania zadań typowych dla technika organizacji reklamy i technika informatyka, mogli porozmawiać z nauczycielami na temat szkoły oraz przedmiotów zawodowych – zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Obejrzeli również pracownie, w których w przyszłości będą się kształcić oraz uzyskali informacje dotyczące zasad rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Kłodzku.

Serdecznie dziękujemy za wizytę w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości.

Rafał Hankus

 

Uczniowie z klasy 1TOR (technik organizacji reklamy) z Panem Bogdanem Wieczorkiem, w ramach praktycznego przedmiotu zawodowego o nazwie zajęcia artystyczne – pracownia plastyczna, uczyli się malować na szkle w Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

 Mariola Bil

 

28 listopada 2018 roku odbyły się trzecie w tym roku szkolnym warsztaty tematyczne dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych i trzecich klas gimnazjów. Warsztaty „Konfigurowanie serwera i urządzeń w sieci lokalnej” były skierowane do uczniów, którzy chcieli zobaczyć, czym między innymi zajmuje się technik informatyk. Natomiast warsztaty „Cyfryzacja marzeń – z papieru na ekran komputera” kierowaliśmy do przyszłych techników organizacji reklamy. Uczestnicy warsztatów w praktyce poznawali tajniki zawodów, którymi się interesują. Przy okazji, podczas swojej pracy, mogli porozmawiać z nauczycielami zawodu w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości, panem Mariuszem Litwińskim („Konfigurowanie serwera i urządzeń w sieci lokalnej”) oraz paniami Mariolą Bil i Teresą Kloc („Cyfryzacja marzeń – z papieru na ekran komputera”). Mogli także zobaczyć, w jakich pracowniach uczą się przyszli technicy informatycy i technicy organizacji reklamy.

Odwiedzili nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłodzku, Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kłodzku, Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Kłodzku oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szalejowie Górnym. Serdecznie dziękujemy za wizytę w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości zarówno uczniom, jak i ich opiekunkom, ale także Dyrektorom szkół, czyli Pani Iwonie BANYŚ, Pani Agnieszce KAWIE, Panu Krzysztofowi SZKUDLARKOWI i Pani Marcie LUTOSŁAWSKIEJ za wyrażenie zgody na udział uczniów w warsztatach.

Rafał Hankus

Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych – kolejna ciekawa lekcja

Klasa 2TOR szukała dziś na terenie naszego miasta ofert handlowych, które były omawiane podczas zajęć z przedmiotu przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych.

Mariola BIL

Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych – lekcja inna niż zwykle…

Dzisiejsza lekcja prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych w klasie 2TOR u Pani Marioli Bil wyglądała inaczej niż zwykle. Tematem lekcji była „Komunikacja werbalna i niewerbalna w sprzedaży”. Dzięki Martynie, uczennicy tejże klasy, uczniowie poznali najważniejsze elementy komunikacji posługując się językiem migowym. Uczennica na co dzień posługuje się tym językiem komunikując z siostrą, która nie słyszy od urodzenia. Wspaniała lekcja nie tylko komunikacji, ale również akceptacji i tolerancji.

Mariola BIL

Galeria prac klasy 2TOR – reklama społeczna

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zajęcia artystyczne – pracownia plastyczna

Podczas zajęć odwiedziliśmy studio fotograficzne. Poniżej zdjęcia – efekt naszej pracy.

TOR3 TOR2 TOR1

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Technik organizacji reklamy przeprowadza analizy marketingowe, zbiera informacje na temat zleceniodawców i ich oczekiwań, przygotowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, opracowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w: agencjach reklamowych, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych, agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej. Reklama jest ściśle związana z gospodarką rynkową, w której problem stanowi nie tyle wytworzenie jakiegoś produktu lub usługi, ile jego sprzedanie. Nasilająca się konkurencja na rynku powoduje, że przedsiębiorcy potrzebują pracowników przygotowanych do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Technik organizacji reklamy powinien docierać do odbiorców różnymi środkami reklamy, skutecznie oddziaływać na ich pozytywne postawy, emocje, przekonania. Dlatego w procesie dydaktycznym powinniśmy położyć nacisk na kształtowanie rożnych cech i postaw, a w szczególności komunikatywność, odpowiedzialność i systematyczność w działaniu, umiejętność prowadzenia negocjacji, kształtowania prawidłowych stosunków interpersonalnych, łatwość nawiązywania kontaktów, stosowanie się do zasad prawa, etyki i kultury zawodowej. Ważnym celem procesu kształcenia w tym zawodzie, jest również wyposażenie absolwenta w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ekonomicznym, który pozwoli na komunikowanie się i kształtowanie konsumpcji w skali makro- i mikroekonomicznej. Po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę na wybranej uczelni, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
-Marketing w działalności reklamowej,
-Sprzedaż w reklamie,
-Język angielski w działalności reklamowej,
-Działalność gospodarcza w reklamie,
-Elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie,
-Organizacja i techniki reklamy.
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
-Organizacja sprzedaży reklamy,
-Projektowanie kampanii reklamowej.