Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Regulamin rekrutacji 2018/2019

Regulamin rekrutacji do Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości na rok szkolny 2018/2019 jest dostępny w tym miejscu   regulamin_18_19 (200,9 KiB, 0 hits).

 

Dolnośląski Kurator Oświaty 22 lutego 2018 roku oraz 13 marca 2018 roku wydał Zarządzenia (odpowiednio o Nr 16/2018 i Nr 23/2018) w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2017/2018 w województwie dolnośląskim.

Poniżej oba Zarządzenia i załączniki do nich:

  • Zarządzenie Nr 16/2018 –   zarządzenie_22.02 (275,1 KiB, 0 hits),
  • załącznik 1 do Zarządzenia Nr 16/2018 –   zał_1_1 (506,6 KiB, 0 hits),
  • załącznik 2 do Zarządzenia Nr 16/2018 –   zał_1_2 (987,1 KiB, 0 hits),
  • załącznik 3 do Zarządzenia Nr 16/2018 –   zał_1_3 (5,3 MiB, 0 hits),
  • załącznik 4 do Zarządzenia Nr 16/2018 –   zał_1_4 (747,7 KiB, 0 hits),
  • Zarządzenie Nr 23/2018 –   zarządzenie_13.03 (298,3 KiB, 0 hits),
  • załącznik 1 do Zarządzenia Nr 23/2018 –   zał_2_1 (694,5 KiB, 0 hits).