Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

JEDYNE TECHNIKUM POWIATU KŁODZKIEGO NOTOWANE W RANKINGU PERSPEKTYWY 2019

Zasady rekrutacji 2019/2020

Zasady rekrutacji do Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości na rok szkolny 2019/2020:

Dyrektor Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz:

 • plastyki – w przypadku zawodów:
  • technik architektury krajobrazu,
  • technik organizacji reklamy;
 • informatyki – w przypadku zawodów:
  • technik ekonomista,
  • technik informatyk;
 • geografii – w przypadku zawodu technik hotelarstwa;
 • zajęć technicznych – w przypadku zawodów:
  • oddziału wielozawodowego,
  • technik pojazdów samochodowych;
 • biologii – w przypadku zawodów:
  • kucharz,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych.

Kurator oświaty podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych jest publikowany na stronie: wykaz.