Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Egzamin zawodowy

 

Informacja o wynikach egzaminu zawodowego

Wyniki egzaminu zawodowego z lata bieżącego roku, przeprowadzonego zarówno w „nowej” jak i „starej” formule, będą dostępne w szkole od poniedziałku – 28 sierpnia 2017 r.

Egzaminy poprawkowe

Osoby, które nie zdały egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (tylko „nowy”) i chcą go poprawić w sesji zimowej 2018 – muszą do 9 września 2017 roku złożyć w pokoju 215 u wicedyrektora Bolesława Majerowicza stosowną deklarację.