Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Egzamin zawodowy

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – sesja czerwiec-lipiec 2021 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu ogłosi 31 sierpnia 2021 roku.

Świadectwa kwalifikacji uczniowie odbiorą od swoich wychowawców, a absolwenci świadectwa kwalifikacji oraz dyplomy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie będą mogli odebrać w pok. 215 od 8 września 2021 roku.


Uczniowie i absolwenci, którzy chcą przystąpić do poprawiania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mogą złożyć stosowne deklaracje w nieprzekraczalnym terminie:

  • kwalifikacje „dwuliterowe” (podstawa programowa 2017) – 15 września 2021 roku,
  • kwalifikacje „jednoliterowe” (podstawa programowa 2012) – 10 września 2021 roku.

Deklaracje można pobrać w pok. 215 lub ze strony internetowej OKE we Wrocławiu i po wypełnieniu oddać w tym pokoju.

Bolesław MAJEROWICZ – wicedyrektor KSP