Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

JEDYNE TECHNIKUM POWIATU KŁODZKIEGO NOTOWANE W RANKINGU PERSPEKTYWY 2019

Egzamin zawodowy

Uczniowie i absolwenci, którzy chcą przystąpić do poprawiania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019 r.

Termin składania deklaracji upływa 18 lutego 2019 r.

Deklaracje należy pobrać w pok. 215 lub ze strony internetowej OKE we Wrocławiu i po wypełnieniu oddać w tym pokoju.

Bolesław Majerowicz

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 listopada 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 r.

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2015, poz. 673 ze zm.) i § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2017, poz. 1663) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w styczniu-lutym 2019 r. 

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*. 

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania,  mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Wyciąg z komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 listopada 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 r.

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2015, poz. 673) ) i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2017, poz. 1663) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w styczniu-lutym 2019 r.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych:

A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych – zdający przynosi na egzamin kalkulator prosty*

A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej – zdający przynosi na egzamin kalkulator prosty*

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji – zdający przynosi na egzamin kalkulator prosty*

A.36 Prowadzenie rachunkowości – zdający przynosi na egzamin kalkulator prosty*

E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami – XXXXX

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych – zdający przynosi na egzamin strój roboczy

M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych – zdający przynosi na egzamin kalkulator prosty*, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę

R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu – zdający przynosi na egzamin kalkulator prosty*, ołówek HB, gumkę kreślarską, linijkę kreślarską 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówkę, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu – zdający przynosi na egzamin kalkulator prosty*, ołówek HB, gumkę kreślarską, linijkę kreślarską 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówkę, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

T.06 Sporządzanie potraw i napojów – zdający przynosi na egzamin strój roboczy, aktualną książeczkę zdrowia

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji – zdający przynosi na egzamin kalkulator prosty*

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – zdający przynosi na egzamin kalkulator prosty*

T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych – zdający przynosi na egzamin kalkulator prosty*

T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych – zdający przynosi na egzamin kalkulator prosty*

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – zdający przynosi na egzamin kalkulator prosty*, ołówek, gumkę, linijkę, temperówkę

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania,  odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja zimowa 2019

Zawód:            fryzjer

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Część pisemna

Data:    10 stycznia 2019 r.

Godzina:         12.00

Miejsce:           sala nr 4 (sala konferencyjna – 503)

Zawód:            technik organizacji reklamy

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

Część praktyczna

Data:    18 stycznia 2019 r.

Godzina:         8.00

Miejsce:           sala nr 14 (pracownia komputerowa – 303)

Zawód:            technik organizacji reklamy

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Część pisemna

Data:    10 stycznia 2019 r.

Godzina:         12.00

Miejsce:           sala nr 7 (sala dydaktyczna – 210)

Część praktyczna

Data:    15 stycznia 2019 r.

Godzina:         15.00

Miejsce:           sala nr 15 (pracownia komputerowa – 303)

Zawód:            technik ekonomista

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Część praktyczna

Data:    16 stycznia 2019 r.

Godzina:         9.00

Miejsce:           sala nr 14 (pracownia komputerowa – 303)

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    A.36 Prowadzenie rachunkowości

Część pisemna

Data:    10 stycznia 2019 r.

Godzina:         12.00

Miejsce:           sala nr 4 (sala konferencyjna – 503)

Część praktyczna

Data:    17 stycznia 2019 r.

Godzina:         9.00 i 15.00 – listy zdających wg osobnego harmonogramu

Miejsce:           sala nr 14 (pracownia komputerowa – 303)

Zawód:            technik informatyk

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Część pisemna

Data:    10 stycznia 2019 r.

Godzina:         10.00

Miejsce:           sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)

Część praktyczna

Data:    14 i 15 lutego 2019 r.

Godzina:         8.00 i 12.00 – listy zdających wg osobnego harmonogramu

Miejsce:           sala nr 9 (pracownia komputerowa – 301)

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Część pisemna

Data:    10 stycznia 2019 r.

Godzina:         12.00

Miejsce:           sala nr 7 (sala dydaktyczna – 210)

Część praktyczna

Data:    12 lutego 2019 r.

Godzina:         8.00 i 12.00 – listy zdających wg osobnego harmonogramu

Miejsce:           sala nr 8 (pracownia komputerowa – 400A)

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Część pisemna

Data:    10 stycznia 2019 r.

Godzina:         14.00

Miejsce:           sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)

Część praktyczna

Data:    14 i 15 stycznia 2019 r.

Godzina:         8.00 i 12.00 – listy zdających wg osobnego harmonogramu

Miejsce:           sala nr 14 (pracownia komputerowa – 303)

Zawód:            technik pojazdów samochodowych oraz  mechanik pojazdów samochodowych

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Część pisemna

Data:    10 stycznia 2019 r.

Godzina:         10.00

Miejsce:           sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)

Część praktyczna

Data:    14 i 15 stycznia 2019 r.

Godzina:         8.00  i 12.00 – listy zdających wg osobnego harmonogramu

Miejsce:           sala nr 10 (Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie)

Zawód:            technik pojazdów samochodowych

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Część pisemna

Data:    10 stycznia 2019 r.

Godzina:         14.00

Miejsce:           sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)

Część praktyczna

Data:    9 stycznia 2019 r.

Godzina:         13.00

Miejsce:           sala nr 16 (sala dydaktyczna – 305)

Zawód:            technik architektury krajobrazu

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Część pisemna

Data:    10 stycznia 2019 r.

Godzina:         10.00

Miejsce:           sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)

Część praktyczna

Data:    9 stycznia 2019 r.

Godzina:         9.00

Miejsce:           sala nr 16 (sala dydaktyczna – 305)

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Część pisemna

Data:    10 stycznia 2019 r.

Godzina:         12.00

Miejsce:           sala nr 7 (sala dydaktyczna – 210)

Część praktyczna

Data:    9 stycznia 2019 r.

Godzina:         13.00

Miejsce:           sala nr 16 (sala dydaktyczna – 305)

Zawód:            technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    T.06 Sporządzanie potraw i napojów

Część pisemna

Data:    10 stycznia 2019 r.

Godzina:         10.00

Miejsce:           sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)

Część praktyczna

Data:    16 stycznia 2019 r.

Godzina:         8.00

Miejsce:           sala nr 5 (pracownia gastronomiczna – 104)

Zawód:            technik hotelarstwa

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji

Część pisemna

Data:    10 stycznia 2019 r.

Godzina:         10.00

Miejsce:           sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)

Część praktyczna

Data:    9 stycznia 2019 r.

Godzina:         9.00

Miejsce:           sala nr 16 (sala dydaktyczna – 305)

Zawód:            technik hotelarstwa

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Część pisemna

Data:    10 stycznia 2019 r.

Godzina:         12.00

Miejsce:           sala nr 4 (sala konferencyjna – 503)

Część praktyczna

Data:    9 stycznia 2019 r.

Godzina:         13.00

Miejsce:           sala nr 4 (sala konferencyjna – 503

Zawód:            technik obsługi turystycznej

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

Część praktyczna

Data:    9 stycznia 2019 r.

Godzina:         9.00

Miejsce:           sala nr 16 (sala dydaktyczna – 305)

Zawód:            technik obsługi turystycznej

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    T.14 Prowadzenie informacji turystycznej

Część praktyczna

Data:    9 stycznia 2019 r.

Godzina:         13.00

Miejsce:           sala nr 4 (sala konferencyjna – 503

Zawód:            technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa):    T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Część pisemna

Data:    10 stycznia 2019 r.

Godzina:         12.00

Miejsce:           sala nr 16 (sala dydaktyczna – 305)

Część praktyczna

Data:    9 stycznia 2019 r.

Godzina:         13.00

Miejsce:           sala nr 4 (sala konferencyjna – 503)

Bolesław Majerowicz – wicedyrektor KSP