Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Egzamin zawodowy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja czerwiec-lipiec 2018

Osoby, które nie zdały egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i chcą go poprawiać w sesji czerwiec-lipiec 2018 roku muszą do 16 lutego 2018 roku złożyć w pokoju 215 u wicedyrektora Bolesława Majerowicza stosowną deklarację.

Bolesław Majerowicz

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja zimowa 2018

 

Zawód: sprzedawca
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): A.18 Prowadzenie sprzedaży
Część pisemna
Data: 11 stycznia 2018 r.
Godzina: 10.00
Miejsce: sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)

 

Zawód: technik organizacji reklamy
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
Część pisemna
Data: 11 stycznia 2018 r.
Godzina: 14.00
Miejsce: sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)
Część praktyczna
Data: 19 stycznia 2018 r.
Godzina: 8.00 i 12.00 (listy zdających wg osobnego harmonogramu)
Miejsce: sala nr 14 (pracownia komputerowa – 303)

 

Zawód: technik organizacji reklamy
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
Część pisemna
Data: 11 stycznia 2018 r.
Godzina: 12.00
Miejsce: sala nr 4 (sala konferencyjna – 503)
Część praktyczna
Data: 16 stycznia 2018 r.
Godzina: 9.00 i 15.00 (listy zdających wg osobnego harmonogramu)
Miejsce: sala nr 15 (pracownia komputerowa – 302)

 

Zawód: technik informatyk
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
Część pisemna
Data: 11 stycznia 2018 r.
Godzina: 10.00
Miejsce: sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)
Część praktyczna
Data: 29 stycznia 2018 r.
Godzina: 8.00, 12.00 i 16.00 (listy zdających wg osobnego harmonogramu)
Miejsce: sala nr 9 (pracownia komputerowa – 301)

 

Zawód: technik informatyk
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Część pisemna
Data: 11 stycznia 2018 r.
Godzina: 12.00
Miejsce: sala nr 4 (sala konferencyjna – 503)
Część praktyczna
Data: 6 lutego 2018 r.
Godzina: 8.00 i 12.00 (listy zdających wg osobnego harmonogramu)
Miejsce: sala nr 8 (pracownia komputerowa – 400A)

 

Zawód: technik informatyk
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Część pisemna
Data: 11 stycznia 2018 r.
Godzina: 14.00
Miejsce: sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)
Część praktyczna
Data: 12 i 13 stycznia 2018 r.
Godzina: 8.00 i 12.00 (listy zdających wg osobnego harmonogramu)
Miejsce: sala nr 14 (pracownia komputerowa – 303)

 

Zawód: technik pojazdów samochodowych
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Część pisemna
Data: 11 stycznia 2018 r.
Godzina: 10.00
Miejsce: sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)
Część praktyczna
Data: 29 i 30 stycznia 2018 r.
Godzina: 8.00  i 12.00 (listy zdających wg osobnego harmonogramu)
Miejsce: sala nr 10 (Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie)

 

Zawód: technik pojazdów samochodowych
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Część pisemna
Data: 11 stycznia 2018 r.
Godzina: 14.00
Miejsce: sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)
Część praktyczna
Data: 10 stycznia 2018 r.
Godzina: 13.00
Miejsce: sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)

 

Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych / kucharz (zsz)
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): T.06 Sporządzanie potraw i napojów
Część pisemna
Data: 11 stycznia 2018 r.
Godzina: 10.00
Miejsce: sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)

 

Zawód: technik hotelarstwa
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji
Część praktyczna
Data: 10 stycznia 2018 r.
Godzina: 9.00
Miejsce: sala nr 4 (sala konferencyjna – 503)

 

Zawód: technik hotelarstwa
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Część pisemna
Data: 11 stycznia 2018 r.
Godzina: 12.00
Miejsce: sala nr 16 (pracownia dydaktyczna – 305)
Część praktyczna
Data: 10 stycznia 2018 r.
Godzina: 13.00
Miejsce: sala nr 16 (pracownia dydaktyczna – 305)

 

Zawód: technik obsługi turystycznej
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
Część pisemna
Data: 11 stycznia 2018 r.
Godzina: 10.00
Miejsce: sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)
Część praktyczna
Data: 10 stycznia 2018 r.
Godzina: 9.00
Miejsce: sala nr 4 (sala konferencyjna – 503)

 

Zawód: technik obsługi turystycznej
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): T.14 Prowadzenie informacji turystycznej
Część pisemna
Data: 11 stycznia 2018 r.
Godzina: 12.00
Miejsce: sala nr 16 (pracownia dydaktyczna – 305)
Część praktyczna
Data: 10 stycznia 2018 r.
Godzina: 13.00
Miejsce: sala nr 16 (pracownia dydaktyczna – 305)

 

Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Część pisemna
Data: 11 stycznia 2018 r.
Godzina: 12.00
Miejsce: sala nr 4 (sala konferencyjna – 503)
Część praktyczna
Data: 10 stycznia 2018 r.
Godzina: 13.00
Miejsce: sala nr 4 (sala konferencyjna – 503)

Bolesław Majerowicz