Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Egzamin zawodowy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
sesja czerwiec-lipiec 2018

Osoby, które nie zdały egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 i chcą go poprawiać w sesji czerwiec-lipiec 2018 muszą do 28 marca 2018 roku złożyć w pokoju 215 u wicedyrektora Bolesława Majerowicza stosowną deklarację.

Terminy egzaminów w poszczególnych kwalifikacjach zostaną zamieszczone w późniejszym terminie.

Bolesław Majerowicz