Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

JEDYNE TECHNIKUM POWIATU KŁODZKIEGO NOTOWANE W RANKINGU PERSPEKTYWY 2019

Egzamin zawodowy

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 maja 2019 roku w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019 roku

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2015, poz. 673 ze zm.) i § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2017, poz. 1663) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w czerwiec-lipiec 2019 roku. 

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*. 

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania,  mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Wyciąg z komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 maja 2019 roku w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019 roku – plik do pobrania:   przybory - część praktyczna (168,3 KiB, 0 hits).

 

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

sesja czerwiec-lipiec 2019

Zawód: sprzedawca

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): A.18 Prowadzenie sprzedaży

Część pisemna

Data: 18 czerwca 2019 r.

Godzina: 10.00

Miejsce: sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)

Część praktyczna

Data: 24 i 25 czerwca 2019 r.

Godzina: 8.00, 12.00  i 16.00 – listy zdających wg osobnego harmonogramu

Miejsce: (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej)

Zawód: fryzjer

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Część pisemna

Data: 18 czerwca 2019 r.

Godzina: 12.00

Miejsce: sala nr 17 (sala dydaktyczna – 210)

Część praktyczna

Data: 26-28 czerwca 2019 r.

Godzina: 9.00 i 15.00 – listy zdających wg osobnego harmonogramu

Miejsce: sala nr 13 (salon fryzjerski – Duszniki-Zdrój)

Zawód: technik organizacji reklamy

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

Część pisemna

Data: 18 czerwca 2019 r.

Godzina: 14.00

Miejsce: sala nr 16 (sala dydaktyczna – 305)

Część praktyczna

Data: 24 czerwca 2019 r.

Godzina: 8.00  i 12.00 – listy zdających wg osobnego harmonogramu

Miejsce: sala nr 14 (pracownia komputerowa – 303)

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Część pisemna

Data: 18 czerwca 2019 r.

Godzina: 12.00

Miejsce: sala nr 7 (sala dydaktyczna – 210)

Część praktyczna

Data: 27 czerwca 2019 r.

Godzina: 15.00

Miejsce: sala nr 15 (pracownia komputerowa – 306)

Zawód: technik ekonomista

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Część pisemna

Data: 18 czerwca 2019 r.

Godzina: 10.00

Miejsce: sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)

Część praktyczna

Data: 26 czerwca 2019 r.

Godzina: 9.00  i 15.00

Miejsce: sala nr 14 (pracownia komputerowa – 303)

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): A.36 Prowadzenie rachunkowości

Część pisemna

Data: 18 czerwca 2019 r.

Godzina: 12.00

Miejsce: sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)

Część praktyczna

Data: 27 czerwca 2019 r.

Godzina: 9.00

Miejsce: sala nr 15 (pracownia komputerowa – 306)

Zawód: technik informatyk

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Część praktyczna

Data: 24 czerwca 2019 r.

Godzina: 8.00 , 12.00 i 16.00 – listy zdających wg osobnego harmonogramu

Miejsce: sala nr 9 (pracownia komputerowa – 301)

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Część pisemna

Data: 18 czerwca 2019 r.

Godzina: 12.00

Miejsce: sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)

Część praktyczna

Data: 1-3 lipca 2019 r.

Godzina: 8.00 , 12.00 i 16.00 – listy zdających wg osobnego harmonogramu

Miejsce: sala nr 8 (pracownia komputerowa – 400A)

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Część pisemna

Data: 18 czerwca 2019 r.

Godzina: 14.00

Miejsce: sala nr 16 (sala dydaktyczna – 305)

Część praktyczna

Data: 27 czerwca 2019 r.

Godzina: 8.00  i 12.00

Miejsce: sala nr 14 (pracownia komputerowa – 303)

Zawód: technik pojazdów samochodowych

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): M.12 Diagnozowanie raz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Część pisemna

Data: 18 czerwca 2019 r.

Godzina: 12.00

Miejsce: sala nr 17 (sala dydaktyczna – 210)

Część praktyczna

Data: 27 i 28 czerwca 2019 r.

Godzina: 8.00  i 12.00 – listy zdających wg osobnego harmonogramu

Miejsce: sala nr 10 (Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie)

Zawód: mechanik pojazdów samochodowych

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Część pisemna

Data: 18 czerwca 2019 r.

Godzina: 10.00

Miejsce: sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)

Część praktyczna

Data: 26 czerwca 2019 r.

Godzina: 8.00, 12.00 i 16.00 – listy zdających wg osobnego harmonogramu

Miejsce: sala nr 10 (Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie)

Zawód: technik pojazdów samochodowych

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Część praktyczna

Data: 17 czerwca 2019 r.

Godzina: 13.00

Miejsce: sala nr 17 (sala dydaktyczna – 210)

Zawód: technik architektury krajobrazu

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Część pisemna

Data: 18 czerwca 2019 r.

Godzina: 10.00

Miejsce: sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)

Część praktyczna

Data: 17 czerwca 2019 r.

Godzina: 9.00

Miejsce: sala nr 16 (sala dydaktyczna – 305)

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Część pisemna

Data: 18 czerwca 2019 r.

Godzina: 12.00

Miejsce: sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)

Część praktyczna

Data: 17 czerwca 2019 r.

Godzina: 13.00

Miejsce: sala nr 17 (sala dydaktyczna – 210)

Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych / kucharz

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): T.06 Sporządzanie potraw i napojów

Część pisemna

Data: 18 czerwca 2019 r.

Godzina: 10.00

Miejsce: sala nr 4 (sala konferencyjna – 503)

Część praktyczna

Data: 24-27 czerwca 2019 r.

Godzina: 8.00, 12.00  i 16.00 – listy zdających wg osobnego harmonogramu

Miejsce: sale nr 5 i 6 (pracownie gastronomiczne – 104 i 105)

Zawód: technik hotelarstwa

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji

Część pisemna

Data: 18 czerwca 2019 r.

Godzina: 10.00

Miejsce: sala nr 16 (sala dydaktyczna – 305)

Część praktyczna

Data: 17 czerwca 2019 r.

Godzina: 9.00

Miejsce: sala nr 17 (sala dydaktyczna – 210)

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Część pisemna

Data: 18 czerwca 2019 r.

Godzina: 12.00

Miejsce: sala nr 17 (sala dydaktyczna – 210)

Część praktyczna

Data: 17 czerwca 2019 r.

Godzina: 13.00

Miejsce: sala nr 16 (sala dydaktyczna – 305)

Zawód: technik obsługi turystycznej

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

Część praktyczna

Data: 17 czerwca 2019 r.

Godzina: 9.00

Miejsce: sala nr 17 (sala dydaktyczna – 210)

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): T.14 Prowadzenie informacji turystycznej

Część praktyczna

Data: 17 czerwca 2019 r.

Godzina: 13.00

Miejsce: sala nr 16 (sala dydaktyczna – 305)

Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Część praktyczna

Data: 17 czerwca 2019 r.

Godzina: 13.00

Miejsce: sala nr 16 (sala dydaktyczna – 305)

Bolesław Majerowicz – wicedyrektor KSP

UWAGA!

Absolwenci, którzy poprawiają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie proszeni są o zgłaszanie się do pokoju 215 celem potwierdzenia zapoznania się z harmonogramem  egzaminów.