Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Egzamin zawodowy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja letnia 2018

Zawód: fryzjer
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Część pisemna
Data: 19 czerwca 2018 r.
Godzina: 12.00
Miejsce: sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)
Część praktyczna
Data: 29 i 30 czerwca 2018 r.
Godzina: 9.00 i 15.00  (lista zdających wg osobnego harmonogramu)
Miejsce: Salon fryzjerski – Duszniki-Zdrój
Zawód: technik organizacji reklamy
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
Część pisemna
Data: 19 czerwca 2018 r.
Godzina: 14.00
Miejsce: sala nr 16 (pracownia dydaktyczna – 305)
Część praktyczna
Data: 26 czerwca 2018 r.
Godzina: 8.00 i 12.00 (lista zdających wg osobnego harmonogramu)
Miejsce: sala nr 15 (pracownia komputerowa – 303)
Zawód: technik organizacji reklamy
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
Część pisemna
Data: 19 czerwca 2018 r.
Godzina: 12.00
Miejsce: sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)
Część praktyczna
Data: 29 czerwca 2018 r.
Godzina: 9.00
Miejsce: sala nr 15 (pracownia komputerowa – 303)
Zawód: technik ekonomista
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
Część pisemna
Data: 19 czerwca 2018 r.
Godzina: 10.00
Miejsce: sala nr 17 (pracownia dydaktyczna – 210)
Część praktyczna
Data: 28 czerwca 2018 r.
Godzina: 9.00 i 15.00 (lista zdających wg osobnego harmonogramu)
Miejsce: sala nr 14 (pracownia komputerowa – 303)
Zawód: technik informatyk
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
Część pisemna
Data: 19 czerwca 2018 r.
Godzina: 10.00
Miejsce: sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)
Część praktyczna
Data: 28-30 czerwca 2018 r.
Godzina: 8.00, 12.00 i 16.00 (lista zdających wg osobnego harmonogramu)
Miejsce: sala nr 9 (pracownia komputerowa – 301)
Zawód: technik informatyk
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
Część pisemna
Data: 19 czerwca 2018 r.
Godzina: 12.00
Miejsce: sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)
Część praktyczna
Data: 3 i 4 lipca 2018 r.
Godzina: 8.00, 12.00 i 16.00 (lista zdających wg osobnego harmonogramu)
Miejsce: sala nr 8 (pracownia komputerowa – 400A)
Zawód: technik informatyk
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
Część pisemna
Data: 19 czerwca 2018 r.
Godzina: 14.00
Miejsce: sala nr 16 (pracownia dydaktyczna – 305)
Część praktyczna
Data: 27 czerwca 2018 r.
Godzina: 8.00 i 12.00 (lista zdających wg osobnego harmonogramu)
Miejsce: sala nr 14 (pracownia komputerowa – 303)
Zawód: technik pojazdów samochodowych
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Część pisemna
Data: 19 czerwca 2018 r.
Godzina: 12.00
Miejsce: sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)
Część praktyczna
Data: 2 i 3 lipca 2018 r.
Godzina: 8.00 i 12.00 (lista zdających wg osobnego harmonogramu)
Miejsce: sala nr 10 (Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie)
Zawód: mechanik pojazdów samochodowych (zsz)
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Część pisemna
Data: 19 czerwca 2018 r.
Godzina: 10.00
Miejsce: sala nr 16 (pracownia dydaktyczna – 305)
Część praktyczna
Data: 28 i 29 czerwca 2018 r.
Godzina: 8.00 i 12.00 (lista zdających wg osobnego harmonogramu)
Miejsce: sala nr 10 (Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie)
Zawód: technik pojazdów samochodowych
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): M.42  Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Część pisemna
Data: 19 czerwca 2018 r.
Godzina: 14.00
Miejsce: sala nr 16 (pracownia dydaktyczna – 305)
Zawód: technik architektury krajobrazu
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Część pisemna
Data: 19 czerwca 2018 r.
Godzina: 10.00
Miejsce: sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)
Część praktyczna
Data: 26 czerwca 2018 r.
Godzina: 9.00
Miejsce: sala nr 4 (sala konferencyjna – 503)
Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych / kucharz (zsz)
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): T.06 Sporządzanie potraw i napojów
Część pisemna
Data: 19 czerwca 2018 r.
Godzina: 10.00
Miejsce: sala nr 4 (sala konferencyjna – 503)
Część praktyczna
Data: 25-29 czerwca 2018 r.
Godzina: 8.00, 12.00 i 16.00 (lista zdających wg osobnego harmonogramu)
Miejsce: sale nr 5 i 6 (pracownie gastronomiczne – odpowiednio 104 i 105)
Zawód: technik hotelarstwa
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji
Część pisemna
Data: 19 czerwca 2018 r.
Godzina: 10.00
Miejsce: sala nr 16 (pracownia dydaktyczna – 305)
Część praktyczna
Data: 26 czerwca 2018 r.
Godzina: 9.00
Miejsce: sala nr 16 (pracownia dydaktyczna – 305)
Zawód: technik hotelarstwa
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Część pisemna
Data: 19 czerwca 2018 r.
Godzina: 12.00
Miejsce: sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)
Część praktyczna
Data: 26 czerwca 2018 r.
Godzina: 13.00
Miejsce: sala nr 4 (sala konferencyjna – 503)
Zawód: technik obsługi turystycznej
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
Część praktyczna
Data: 26 czerwca 2018 r.
Godzina: 9.00
Miejsce: sala nr 16 (pracownia dydaktyczna – 305)
Zawód: technik obsługi turystycznej
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
Część praktyczna
Data: 26 czerwca 2018 r.
Godzina: 13.00
Miejsce: sala nr 4 (sala konferencyjna – 503)
Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych
Kwalifikacja (oznaczenie i nazwa): T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Część pisemna
Data: 19 czerwca 2018 r.
Godzina: 12.00
Miejsce: sala nr 3 (zastępcza sala gimnastyczna – 111)
Część praktyczna
Data: 26 czerwca 2018 r.
Godzina: 13.00
Miejsce: sala nr 4 (sala konferencyjna – 503)

Zdający, którzy nie są już uczniami Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości proszeni są o zgłaszanie się do pokoju 215 do wicedyrektora Bolesława Majerowicza w celu potwierdzenia przyjęcia do wiadomości informacji o terminie i miejscu egzaminu.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2018 roku w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 roku

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2015, poz. 673 ze zm.) i § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2017, poz. 1663) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w czerwcu-lipcu 2018 r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania,  mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Wyciąg z komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2018 roku w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 roku

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2015, poz. 673) ) i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2017, poz. 1663) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w czerwcu-licu 2018 r.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych:

A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich: strój roboczy, aktualna książeczka zdrowia

A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych: kalkulator prosty*

A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej: kalkulator prosty*

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji: kalkulator prosty*

E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami: —–

M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych: strój roboczy

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych: strój roboczy

M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu: kalkulator prosty*, ołówek HB, gumka kreślarska , linijka kreślarska 20 cm, trójkąt kreślarski, cyrkiel, temperówka, kredki ołówkowe 12 kolorów, cienkopisy czarne trzy grubości np.: 0,5; 0,3 i 0,2

T.06 Sporządzanie potraw i napojów: strój roboczy, aktualna książeczka zdrowia

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji: kalkulator prosty*

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie: kalkulator prosty*

T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych: kalkulator prosty*

T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych: kalkulator prosty*

T.15  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych: kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania,  odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Bolesław Majerowicz