Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Harmonogram konsultacji indywidualnych

Od 15 do 19 czerwca 2020 roku możecie ponownie skorzystać z konsultacji indywidualnych z nauczycielami Szkoły, z pedagogiem szkolnym, ze szkolnym psychologiem oraz otrzymacie możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej (oddania pożyczonych książek). Tym razem, ze względu przede wszystkim na odbywające się w tym czasie egzaminy maturalne, nie będę tworzył harmonogramu konsultacji indywidualnych. Za pośrednictwem dziennika elektronicznego zwróćcie się proszę do nauczyciela, z którym chcecie się spotkać na konsultacjach indywidualnych i poproście go o wyznaczenie dnia i godziny konsultacji. Szczegóły w informacji, którą otrzymaliście ode mnie za pośrednictwem e-dziennika.

WAŻNE!!!

Obecnie, pracę Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości reguluje także dokument o nazwie „Procedura bezpieczeństwa na terenie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2”, która wraz z innymi dwoma załącznikami została wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku Nr 4/2020.

 

Szanowny Rodzicu / Opiekunie prawny

Szanowny Nauczycielu

Drogi Uczniu

Proszę zapoznaj się z poniższymi dokumentami, których nazwy to:

  • Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa na terenie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2:   zarządzenie Nr 4/2020 (386,6 KiB, 0 hits).

  • Procedura bezpieczeństwa na terenie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2:   załącznik_1 (do 4/2020) (440,3 KiB, 0 hits).

  • OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO:   załącznik_2 (do 4/2020) (330,6 KiB, 0 hits).

  • DEKLARACJA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO:   załącznik_3 (do 4/2020) (367,7 KiB, 0 hits).

Ich uważna lektura zwiększy bezpieczeństwo ucznia w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości podczas konsultacji indywidualnych. Ważne, by uczeń chcący skorzystać z konsultacji miał przy sobie uzupełnione i podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego załączniki (nr 2 i nr 3). Brak tych dokumentów sprawi, że uczeń nie będzie mógł skorzystać z konsultacji.

Rafał Hankus – dyrektor KSP w Kłodzku