Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Harmonogram praktyk

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

KŁODZKA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w KŁODZKU

ROK SZKOLNY 2017 / 2018

 

Lp.

Klasa

Nr planu nauczania

Czas trwania praktyki [tyg.]

Termin praktyki

Technik architektury krajobrazu

1

3TAK

KSP- / T / 314202

4

11.09 ÷ 06.10.2017r.

Technik ekonomista

2

2TE

KSP-2012 / T / 331403

3

07.05 ÷ 25.05.2018r.

3

3TE

KSP-2012 / T / 331403

3

11.09 ÷ 29.09.2017r.

Technik hotelarstwa

4

2TH

KSP-2012 / T / 422402

4

07.05 ÷ 01.06.2018r.

5

3TH

KSP-2012 / T / 422402

4

11.09 ÷ 06.10.2017r.

Technik informatyk

6

2TI

KSP-2012 / T / 351203

4

07.05 ÷ 01.06.2018r.

7

2TJ

KSP-2012 / T / 351203

4

07.05 ÷ 01.06.2018r.

Technik organizacji reklamy

8

3TOR

KSP-2014 / T / 333906

4

11.09 ÷ 06.10.2017r.

Technik pojazdów samochodowych

9

3TPS

KSP-2012 / T / 311513

4

07.05 ÷ 01.06.2018r.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

10

2TŻ

KSP-2012 / T / 343404

4

11.05 ÷ 06.10.2017r.