Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Samorząd Uczniowski KSP

Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości na następną kadencję

Jakub WASŁOWICZ

Cześć! Nazywam się Jakub Wasłowicz, mam 17 lat, uczęszczam do klasy drugiej i uczę się zawodu technik hotelarstwa. Zamierzam startować na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego KSP. Moimi zainteresowaniami są:

 • sport (trenuję w klubie piłkarskim „Piast” Nowa Ruda);
 • historia (2 miejsce w zeszłorocznym szkolnym konkursie wiedzy historycznej oraz coroczny udział w akcji charytatywnej „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”.

Aktywnie udzielam się w wolontariacie bibliotecznym angażującym się w projekt 100Dni do Niepodległej.

Jako przewodniczący odpowiadający przed dyrekcją za wszystkich uczniów naszej szkoły będę się starał, aby każdy miał coś do powiedzenia w szkole i proponował takie zmiany, by życie w naszej społeczności było o wiele lepsze!

Skład Samorządu Uczniowskiego w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w roku szkolnym 2017/2018

 • LACROIX Saraprzewodnicząca, uczennica klasy 3TE
 • ŚLIZ Sandrawiceprzewodnicząca, uczennica klasy 3TE
 • Cybulska Kamila, 2TE
 • Duda Oliwia, 2TE
 • Jaszczyszyn Kacper, 2TE
 • Kapinos Karina, 2TE
 • Olszyńska Agata, 2TE
 • Pietrecka Joanna, 2TE
 • Ratuszniak Angelika, 2TE
 • Tracz Karol, 2TE
 • Wawryniuk Łukasz, 2TE
 • Wojak Magdalena, 2TE
 • Zimna Marta, 2TE

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, Pocztu Sztandarowego oraz Pocztu Flagowego jest Pan Oleh KAPITAN.

Zadania samorządu szkolnego:

1. Organizacja uroczystości i imprez szkolnych.
2. Dyżury uczniowskie.
3. Uczestniczenie w przydziale stypendiów.
4. Reprezentacja szkoły na zewnątrz.
5. Pomoc chorym dzieciom – uczniom (zbiórka pieniędzy).
6. Informowanie uczniów o życiu szkoły.
7. Współorganizacja Dnia Sportu Szkolnego.
8. Prowadzenie kroniki szkoły.
9. Organizacja „Mikołaja”.
10. Życzenia świąteczne dla innych szkół i instytucji.
11. Spotkania z samorządami klasowymi.
12. Organizacja DRZWI OTWARTYCH KSP dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
13. Współorganizacja obchodów rocznic szkoły.
14. Organizacja na terenie szkoły i udział w takich imprezach jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Góra Grosza.