Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

JEDYNE TECHNIKUM POWIATU KŁODZKIEGO NOTOWANE W RANKINGU PERSPEKTYWY 2019

Samorząd Uczniowski KSP

27 listopada 2018 roku odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości. Kandydowało troje uczniów: Patrycja CYMBORSKA, Mateusz KIJEK, Jakub WASŁOWICZ. Na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego został wybrany Mateusz KIJEK z klasy 2TI.

Skład Samorządu Uczniowskiego w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w roku szkolnym 2018/2019
(od 03 grudnia 2018 roku)

 • KIJEK Mateuszprzewodniczący, uczeń klasy 2TI
 • WASŁOWICZ Jakubwiceprzewodniczący, uczeń klasy 2TH
 • CYMBORSKA Patrycja skarbnik, uczennica klasy 2TŻ
 • Cybulska Kamila, 3TE
 • Duda Oliwia, 3TE
 • Jaszczyszyn Kacper, 3TE
 • Kapinos Karina, 3TE
 • Olszyńska Agata, 3TE
 • Pietrecka Joanna, 3TE
 • Ratuszniak Angelika, 3TE
 • Tracz Karol, 3TE
 • Wawryniuk Łukasz, 3TE
 • Wojak Magdalena, 3TE
 • Zimna Marta, 3TE

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości, Pocztu Sztandarowego oraz Pocztu Flagowego jest Pan Oleh KAPITAN.

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

1. Organizacja uroczystości i imprez szkolnych.
2. Dyżury uczniowskie.
3. Uczestniczenie w przydziale stypendiów.
4. Reprezentacja szkoły na zewnątrz.
5. Pomoc chorym dzieciom – uczniom (zbiórka pieniędzy).
6. Informowanie uczniów o życiu szkoły.
7. Współorganizacja Dnia Sportu Szkolnego.
8. Prowadzenie kroniki szkoły.
9. Organizacja „Mikołaja”.
10. Życzenia świąteczne dla innych szkół i instytucji.
11. Spotkania z samorządami klasowymi.
12. Organizacja DRZWI OTWARTYCH KSP dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
13. Współorganizacja obchodów rocznic szkoły.
14. Organizacja na terenie szkoły i udział w takich imprezach jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Góra Grosza.