Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości

w roku szkolnym 2015/2016

  • Paulina Kozicz – przewodnicząca
  • Artur Komenda – wiceprzewodniczący
  • Martyna Kozicz – skarbnik
  • Paulina Kopczacka
  • Rafał Grochowski
  • Mateusz Nowak
  • Karol Charęza
  • Klaudia Jadwisięczak
  • Konrad Babiec

Opiekun SU, Pocztu Sztandarowego i Flagowego KSP

Oleh Kapitan

 

Zadania samorządu szkolnego:

1. Organizacja uroczystości i imprez szkolnych.
2. Funkcjonowanie radiowęzła.
3. Dyżury uczniowskie.
4. Uczestniczenie w przydziale stypendiów.
5. Reprezentacja szkoły na zewnątrz.
6. Pomoc chorym dzieciom – uczniom (zbiórka pieniędzy).
7. Informowanie uczniów o życiu szkoły.
8. Współorganizacja Dnia Sportu.
9. Prowadzenie kroniki szkoły.
10. Organizacja „Mikołaja”.
11. Życzenia świąteczne dla innych szkół i instytucji.
12. Spotkania z samorz±dami klasowymi.
13. Organizacja giełdy zawodoznawczej dla szkół podstawowych i gimnazjów.
14. Współorganizacja obchodów rocznic szkoły.
15. Organizacja i udział w takich imprezach jak:
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy „Góra Grosza”.