Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku, Kłodzko

JEDYNE TECHNIKUM POWIATU KŁODZKIEGO NOTOWANE W RANKINGU PERSPEKTYWY 2019

Dyrekcja

 

p.o. DYREKTOR SZKOŁY:

mgr Rafał Hankus

dyrektor.ksp@onet.eu

WICEDYREKTOR:

mgr Andrzej Niemiec

wicedyrektor.ksp@onet.eu

WICEDYREKTOR:

mgr inż. Bolesław Majerowicz

wicedyrektor3.ksp@onet.eu

WICEDYREKTOR:

mgr Sylwia Dajczer-Gałczyńska

wicdyr.ksp@onet.eu

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH:

Pan Tomasz Koptyra

iod@koptyra.pl